Bob Ruers (1947) heeft zich sinds begin jaren negentig als letselschade-advocaat gespecialiseerd in de asbestproblematiek. Al meer dan duizend asbestslachtoffers hebben een beroep op hem gedaan. Midden jaren negentig was hij betrokken bij de oprichting van het Comité Asbestslachtoffers (CAS). Hij is juridisch adviseur van het CAS en vertegenwoordigt het comité in de Raad van Toezicht en Advies van het Asbestinstituut. In 2012 is Bob Ruers gepromoveerd op het proefschrift ‘Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering’.

Laatste blog Bob Ruers

In mijn boek ‘Asbest doodt. Nog steeds, Of waarom er een asbestfonds moet komen’ heb ik vorig jaar november de ernst en de omvang van de asbesttragedie in ons land uiteengezet. In de afgelopen 50 jaar zijn er al ruim 17.000 mesothelioomslachtoffers gevallen.