De Arbeidsinspectie is niet verplicht het asbestverbod te handhaven

Klaas Jasperse (60) uit Vlissingen krijgt geen schadevergoeding van de Staat. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Jasperse is tussen 1993 en 2000 op zijn werk aan asbest blootgesteld. In 2009 trof hem de ongeneeslijke asbestziekte mesothelioom. Het gebruik van asbest was sinds 1993 verboden, maar toch kreeg Jasperse na 1993 met asbest te maken. Zijn werkgever Zalco zat daar niet mee. Waar was de Arbeidsinspectie dan in die jaren, zult u vragen. Die was in geen velden of wegen te bekennen. Zalco ging failliet en dus eiste Jasperse vergoeding van zijn schade van de Staat wegens het falen van de Arbeidsinspectie.

Jasperse baseerde zijn eis tot schadevergoeding op het onrechtmatig handelen van de Staat, inclusief de Arbeidsinspectie. Volgens hem had de Staat de wettelijke plicht om te zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. En was het taak van de Arbeidsinspectie om daar op toe te zien en zonodig maatregelen te nemen.

De rechtbank in Den Haag was daarvan niet onder de indruk. Volgens de rechtbank hoefde Jasperse er niet op te rekenen dat de Arbeidsinspectie toezicht hield op het asbestverbod.
Ook staat het de Staat vrij om zelf te bepalen waar de Staat haar geld en personeel inzet. Dat werknemers op hun werk de dodelijke stof asbest inademen, doet daar niet aan af. Aldus de rechter.

Ook vond de rechtbank dat de Arbeidsinspectie de werknemers bij Zalco niet had hoeven te waarschuwen voor het gevaar van asbest. De Staat had in 1979 een publicatieblad over asbest uitgegeven. Dat was voldoende, omdat daarmee de Staat werkgever Zalco genoeg had gewaarschuwd. Dat Jasperse die waarschuwing nooit gezien of gehoord had, deed er niet toe.

Opvallend was ook het gemak waarmee de rechtbank het beroep van Jasperse op het Europese Hof voor de Rechten van de Mens verwierp. Met één pennenstreek, zonder verdere onderbouwing. Terwijl de uitspraken van het Europese Hof rechtstreeks van toepassing zijn op het Nederlands recht.

De rechtbank wees de vordering van Jasperse af. Bovendien veroordeelde de rechtbank hem in de proceskoeten van €2.994. Jasperse heeft besloten tegen dit vonnis in hoger beroep te komen. Daaraan zit voor hem een groot financieel risico. Gelukkig voor Jasperse heeft het Comité Asbestslachtoffers besloten hem te steunen via haar Solidariteitsfonds. En zich garant te stellen voor het gehele proceskostenrisico.

 

Reacties

Intussen is al wel gebleken

Intussen is al wel gebleken dat wanneer het om de lange termijn effecten gaat van overheidsbeleid (..of beter, het NIET op orde hebben ervan - laat staan het daadwerkelijk uitvoeren daarvan.., lees : het CO2 beleid) dat zij niet zómaar wegkomt met het ontkennen van de door hén gestelde "werkelijkheid".
Feiten van óók wat verder in het verschiet liggende historie kunnen niet zonder meer gepasseerd worden. Die feiten zijn o.a. de asbestslachtoffers die niet alleen hun leven maar daarmee ook hun STEM verloren.
Een enkeling steekt het moedige hoofd boven het maaiveld maar moet bukken voor de zwaaiende zeis van Magere Hein.. en soms zelfs voor het zwaard van vrouwe Justitia. Opvallend is dat niet overal deze dame met blinddoek is uitgevoerd... HOE komt dat ?