Waarom het Comité Asbestslachtoffers

Uit eigen ervaring als nabestaanden van asbestslachtoffers weten de leden van het Comité Asbestslachtoffers als geen ander wat het is om geconfronteerd te worden met de verschrikkelijke gevolgen van blootstelling aan asbest. De medische lijdensweg is helaas niet te voorkomen, daarom zet het Comité Asbestslachtoffers zich in om de juridische lijdensweg zoveel mogelijk bij de slachtoffers weg te nemen.


Wat mag u verwachten van het Comité Asbestslachtoffers?

Allereerst een luisterend oor van een van de vrijwilligers van het Comité. Hij of zij weet uit eigen ervaring wat het is om met een asbestziekte geconfronteerd te worden.
 
Daarnaast werkt het Comité nauw samen met een aantal specialisten die u kunnen bijstaan bij het verkrijgen van een schadevergoeding. U moet daarbij denken aan juristen die gespecialiseerd zijn in schadeclaims van asbestslachtoffers, arbeidsdeskundigen die onderzoek kunnen doen naar uw arbeidsverleden en als laatste schaderegelaars die ervoor zorgen dat u uiteindelijke ook uw volledige schade vergoed krijgt. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat asbestslachtoffers die professionele steun helaas nog steeds hard nodig hebben.
 

Asbest: de vervuiler betaalt.

Naast de persoonlijke belangen van asbestslachtoffers komt het Comité Asbestslachtoffers ook op voor hun algemene belangen. Het Comité Asbestslachtoffers blijft zich sterk maken voor erkenning in de vorm van een overheidsregeling voor alle asbestslachtoffers, erkenning voor de zogenaamde asbestweduwen en regelgeving om nieuwe asbestslachtoffers te voorkomen. Zolang er in de samenleving asbest aanwezig is, zullen wij in de toekomst geconfronteerd blijven worden met nieuwe asbestslachtoffers. Alleen het voortvarend aanpakken van dit probleem kan op termijn veel menselijk leed voorkomen. Onder het motto “Asbest, de vervuiler betaalt” zal het Comité met alle middelen die ons ten dienste staan de asbestproducenten en de overheid blijven wijzen op hun verantwoordelijkheden.