Nieuws

Ziek door asbest, wat nu?

Asbestslachtoffers behoren tot de ernstigste categorie slachtoffers. Asbestziekten overkomen de slachtoffers vaak als een donderslag bij heldere hemel. Plotseling worden zij geconfronteerd met een asbestziekte, meestal in de vorm van long- of buikvlieskanker (mesothelioom). De ziekte mesothelioom kent maar één oorzaak: de blootstelling aan asbest.

Juridische steun onmisbaar

Naar Nederlands recht heeft een asbestslachtoffer recht op volledige schadevergoeding. Onder schadevergoeding wordt verstaan de vergoeding van de immateriële schade, beter bekend als smartengeld, de vergoeding van de materiéle schade zoals inkomensverlies en verlies levensonderhoud bij de nabestaanden, en vergoeding van de kosten van juridische en andere deskundigen.

Gezocht

Het Comité Asbestslachtoffers is voor haar leden regelmatig op zoek naar mensen die weten waar, wanneer en onder welke omstandigheden met asbest werd gewerkt.

Bent u op zoek naar (ex)collega's?
Op deze pagina kunt u een oproep plaatsen.

Pagina's