Nieuws

Solidariteitsfonds

Met de donaties die het Comité Asbestslachtoffers regelmatig ontvangt helpen slachtoffers die hun erkenning hebben gekregen de slachtoffers die nog aan het begin van de lange juridische lijdensweg staan. De afgelopen jaren zijn mede dankzij de steun van het solidariteitsfonds baanbrekende resultaten bereikt, vooral voor de asbestslachtoffers die niet beroepsmatig aan asbest zijn blootgesteld. U moet daarbij denken aan slachtoffers die ziek geworden zijn door asbest in het milieu en asbest in allerlei produkten (voornamelijk de golfplaten van Eternit en de vloerbedekking van Forbo).

Ziek door asbest, wat nu?

Asbestslachtoffers behoren tot de ernstigste categorie slachtoffers. Asbestziekten overkomen de slachtoffers vaak als een donderslag bij heldere hemel. Plotseling worden zij geconfronteerd met een asbestziekte, meestal in de vorm van long- of buikvlieskanker (mesothelioom). De ziekte mesothelioom kent maar één oorzaak: de blootstelling aan asbest.

Juridische steun onmisbaar

Naar Nederlands recht heeft een asbestslachtoffer recht op volledige schadevergoeding. Onder schadevergoeding wordt verstaan de vergoeding van de immateriële schade, beter bekend als smartengeld, de vergoeding van de materiéle schade zoals inkomensverlies en verlies levensonderhoud bij de nabestaanden, en vergoeding van de kosten van juridische en andere deskundigen.

Pagina's