Nieuws

Reactie van mr. H. Cornelis op bericht in NRC van 22 juli.

Graag wil ik in uw rubriek "ingezonden brieven" reageren op het bericht "Schadevergoeding vanwege stoflongen" dat op 22 juli jl. op de binnenlandpagina van de NRC was aan te treffen, en wel als volgt.

"Vakcentrale FNV heeft voor het eerst bij een werkgever een schadevergoeding weten binnen te halen voor een oud-werknemer die tijdens zijn werk stoflongen heeft opgelopen", aldus een bericht op de binnenlandpagina ( pagina 2) van de NRC van 22 juli 2008.

Overwinning FNV in asbestose zaak Top of Flop?

Met stijgende verbazing heeft het Comité gisteren en vandaag kennis genomen van de berichtgeving rond de overwinning van het FNV buro beroepsziekten in een asbestose-zaak.

Is asbestose niet al in 1949 erkend als beroepsziekte? Hebben tot nu asbestslachtoffers met asbestose nog geen erkenning gekregen? Navraag bij in asbestzaken gespecialiseerde advocaten, bestudering van de Smartengeldgids en de praktijk van alle dag bij het Comité Asbestslachtoffers tonen aan dat het FNV met deze berichtgeving wel heel oud nieuws naar buiten brengt.

Solidariteitsfonds

Met de donaties die het Comité Asbestslachtoffers regelmatig ontvangt helpen slachtoffers die hun erkenning hebben gekregen de slachtoffers die nog aan het begin van de lange juridische lijdensweg staan. De afgelopen jaren zijn mede dankzij de steun van het solidariteitsfonds baanbrekende resultaten bereikt, vooral voor de asbestslachtoffers die niet beroepsmatig aan asbest zijn blootgesteld. U moet daarbij denken aan slachtoffers die ziek geworden zijn door asbest in het milieu en asbest in allerlei produkten (voornamelijk de golfplaten van Eternit en de vloerbedekking van Forbo).

Ziek door asbest, wat nu?

Asbestslachtoffers behoren tot de ernstigste categorie slachtoffers. Asbestziekten overkomen de slachtoffers vaak als een donderslag bij heldere hemel. Plotseling worden zij geconfronteerd met een asbestziekte, meestal in de vorm van long- of buikvlieskanker (mesothelioom). De ziekte mesothelioom kent maar één oorzaak: de blootstelling aan asbest.

Juridische steun onmisbaar

Naar Nederlands recht heeft een asbestslachtoffer recht op volledige schadevergoeding. Onder schadevergoeding wordt verstaan de vergoeding van de immateriële schade, beter bekend als smartengeld, de vergoeding van de materiéle schade zoals inkomensverlies en verlies levensonderhoud bij de nabestaanden, en vergoeding van de kosten van juridische en andere deskundigen.

Pagina's