Nieuws

Verjaringsproblematiek blijft asbestslachtoffers achtervolgen

Sinds 1992 vraagt het Comité Asbestslachtoffers aandacht voor de problemen die zijn ontstaan door de wijziging in de wetgeving rond de verjaring. Het is al heel lang bekend dat bij de ziekte mesothelioom latentietijden voorkomen van meer dan dertig jaar, het gemiddelde ligt op veertig jaar. Toch presteerde de wetgever het om in 1992 de wettelijke verjaring zodanig te wijzigen dat asbestslachtoffers die pas na meer dan dertig jaar geconfronteerd werden met de gevolgen van het werken met asbest op grond van deze wetswijziging door hun werkgevers met lege handen naar huis konden worden gestuurd.

In 2000 heeft de Hoge Raad bepaald dat, onder bepaalde omstandigheden, van deze verjaring mocht worden afgeweken. Deze "bepaalde omstandigheden" zijn nu in heel veel procedures het onderwerp van strijd. Werkgevers en verzekeraars blijven met veel juridisch geweld pogingen ondernemen om onder hun aansprakelijkheid uit te komen.

Eerste claim voor volledige vergoeding kosten asbestsanering.

Donderdag 6 november dient voor de rechtbank te Almelo een kort geding van een vrouw uit Eibergen tegen de firma Eternit. Bij de vrouw is de ziekte mesothelioom vastgesteld. Deze ziekte is veroorzaakt door het afval van Eternit dat als erfverharding op het erf achter de woning van de vrouw is gebruikt. De vrouw eist een voorschot op haar schadevergoeding. Dit is niet uniek, maar naast deze vordering eist de vrouw ook de volledige vergoeding voor de saneringskosten van haar erf.

Kom naar de bijpraatdag op 4 oktober in Utrecht.

Op zaterdag 4 oktober 2008 organiseert het Comité Asbestslachtoffers haar jaarlijkse bijpraatdag voor alle leden en belangstellenden. De bijpraatdag zal in het teken staan van de solidariteit van asbestslachtoffers met asbestslachtoffers.

Tijdens de bijpraatdag zal ruim de gelegenheid zijn voor ontmoeting en uitwisseling van persoonlijke ervaringen. Daarnaast zal het bestuur van het Comité Asbestslachtoffers verslag doen van het reilen en zeilen binnen de vereniging en de belangrijke vragen waarvoor we ons op dit moment gesteld zien met u bespreken.

Herdenkingstocht voor asbestslachtoffers

In het Belgische Kapelle-op-den-Bos organiseren de vrienden van Willy Vanderstappen op 14 september de eerste herdenkingstocht voor alle asbestslachtoffers.

Op dinsdag 18 september 2007 overleed Willy Vanderstappen aan maligne mesothelioom, als gevolg van blootstelling aan asbest. De ironie van het lot wil dat uitgerekend Willy een verwoede strijd voerde tegen asbestvervuiling in al haar aspecten. Omdat hij een fervent fietser was, hebben zijn vrienden besloten om hem samen met al zijn lotgenoten vanaf nu jaarlijks te herdenken met een fietstocht. Een aktieve memorial voor alle asbestslachtoffers. De eerste fietstocht zal op zondag 14 september starten. Een jaar na het overlijden van Willy. Tien jaar na het definitieve verbod op asbestverwerking in Belgie.

Reactie van mr. H. Cornelis op bericht in NRC van 22 juli.

Graag wil ik in uw rubriek "ingezonden brieven" reageren op het bericht "Schadevergoeding vanwege stoflongen" dat op 22 juli jl. op de binnenlandpagina van de NRC was aan te treffen, en wel als volgt.

"Vakcentrale FNV heeft voor het eerst bij een werkgever een schadevergoeding weten binnen te halen voor een oud-werknemer die tijdens zijn werk stoflongen heeft opgelopen", aldus een bericht op de binnenlandpagina ( pagina 2) van de NRC van 22 juli 2008.

Overwinning FNV in asbestose zaak Top of Flop?

Met stijgende verbazing heeft het Comité gisteren en vandaag kennis genomen van de berichtgeving rond de overwinning van het FNV buro beroepsziekten in een asbestose-zaak.

Is asbestose niet al in 1949 erkend als beroepsziekte? Hebben tot nu asbestslachtoffers met asbestose nog geen erkenning gekregen? Navraag bij in asbestzaken gespecialiseerde advocaten, bestudering van de Smartengeldgids en de praktijk van alle dag bij het Comité Asbestslachtoffers tonen aan dat het FNV met deze berichtgeving wel heel oud nieuws naar buiten brengt.

Pagina's