Nieuws

Eerste claim voor volledige vergoeding kosten asbestsanering.

Donderdag 6 november dient voor de rechtbank te Almelo een kort geding van een vrouw uit Eibergen tegen de firma Eternit. Bij de vrouw is de ziekte mesothelioom vastgesteld. Deze ziekte is veroorzaakt door het afval van Eternit dat als erfverharding op het erf achter de woning van de vrouw is gebruikt. De vrouw eist een voorschot op haar schadevergoeding. Dit is niet uniek, maar naast deze vordering eist de vrouw ook de volledige vergoeding voor de saneringskosten van haar erf.

Kom naar de bijpraatdag op 4 oktober in Utrecht.

Op zaterdag 4 oktober 2008 organiseert het Comité Asbestslachtoffers haar jaarlijkse bijpraatdag voor alle leden en belangstellenden. De bijpraatdag zal in het teken staan van de solidariteit van asbestslachtoffers met asbestslachtoffers.

Tijdens de bijpraatdag zal ruim de gelegenheid zijn voor ontmoeting en uitwisseling van persoonlijke ervaringen. Daarnaast zal het bestuur van het Comité Asbestslachtoffers verslag doen van het reilen en zeilen binnen de vereniging en de belangrijke vragen waarvoor we ons op dit moment gesteld zien met u bespreken.

Herdenkingstocht voor asbestslachtoffers

In het Belgische Kapelle-op-den-Bos organiseren de vrienden van Willy Vanderstappen op 14 september de eerste herdenkingstocht voor alle asbestslachtoffers.

Op dinsdag 18 september 2007 overleed Willy Vanderstappen aan maligne mesothelioom, als gevolg van blootstelling aan asbest. De ironie van het lot wil dat uitgerekend Willy een verwoede strijd voerde tegen asbestvervuiling in al haar aspecten. Omdat hij een fervent fietser was, hebben zijn vrienden besloten om hem samen met al zijn lotgenoten vanaf nu jaarlijks te herdenken met een fietstocht. Een aktieve memorial voor alle asbestslachtoffers. De eerste fietstocht zal op zondag 14 september starten. Een jaar na het overlijden van Willy. Tien jaar na het definitieve verbod op asbestverwerking in Belgie.

Reactie van mr. H. Cornelis op bericht in NRC van 22 juli.

Graag wil ik in uw rubriek "ingezonden brieven" reageren op het bericht "Schadevergoeding vanwege stoflongen" dat op 22 juli jl. op de binnenlandpagina van de NRC was aan te treffen, en wel als volgt.

"Vakcentrale FNV heeft voor het eerst bij een werkgever een schadevergoeding weten binnen te halen voor een oud-werknemer die tijdens zijn werk stoflongen heeft opgelopen", aldus een bericht op de binnenlandpagina ( pagina 2) van de NRC van 22 juli 2008.

Overwinning FNV in asbestose zaak Top of Flop?

Met stijgende verbazing heeft het Comité gisteren en vandaag kennis genomen van de berichtgeving rond de overwinning van het FNV buro beroepsziekten in een asbestose-zaak.

Is asbestose niet al in 1949 erkend als beroepsziekte? Hebben tot nu asbestslachtoffers met asbestose nog geen erkenning gekregen? Navraag bij in asbestzaken gespecialiseerde advocaten, bestudering van de Smartengeldgids en de praktijk van alle dag bij het Comité Asbestslachtoffers tonen aan dat het FNV met deze berichtgeving wel heel oud nieuws naar buiten brengt.

Solidariteitsfonds

Met de donaties die het Comité Asbestslachtoffers regelmatig ontvangt helpen slachtoffers die hun erkenning hebben gekregen de slachtoffers die nog aan het begin van de lange juridische lijdensweg staan. De afgelopen jaren zijn mede dankzij de steun van het solidariteitsfonds baanbrekende resultaten bereikt, vooral voor de asbestslachtoffers die niet beroepsmatig aan asbest zijn blootgesteld. U moet daarbij denken aan slachtoffers die ziek geworden zijn door asbest in het milieu en asbest in allerlei produkten (voornamelijk de golfplaten van Eternit en de vloerbedekking van Forbo).

Pagina's