Nieuws

Asbestproducent ook aansprakelijk voor asbestziekte bij kleine zelfstandige.

In een bodemprocedure heeft de Rechtbank in Rotterdam een belangrijke uitspraak gedaan. Voor het eerst heeft de Rechtbank bepaald dat de asbestproducent Eternit ook aansprakelijk is wanneer kleine zelfstandigen ziek worden door het verwerken van de asbesthoudende materialen die door Eternit zijn geproduceerd. In 2005 is bij de heer Okker, een kleine zelfstandige uit Stad aan 't Haringvliet, mesothelioom geconstateerd. Mesothelioom is long- of buikvlieskanker en wordt alleen veroorzaakt door blootstelling aan asbestvezels. De heer Okker is in 2006 op 59-jarige leeftijd overleden.

Rechtbank stelt oud-Hoogovenwerknemer postuum in het gelijk

De kantonrechter in Haarlem heeft Corus in een bodemprocedure veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden van de heer Strootman. Strootman overleed in februari 2008 aan de gevolgen van de asbestziekte mesothelioom (longvlieskanker veroorzaakt door asbest).

De heer Strootman is tijdens zijn werkzaamheden tussen 1965 en 1976 in de walserij van de Hoogovens blootgesteld aan asbest. De asbest was onder andere verwerkt in de remmen en motoren van de kranen.

TNS-regeling enorme stap vooruit maar mogelijk ook valkuil.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Cramer van VROM op 19 januari dat uitgaande van het grote aantal aanmeldingen mag worden geconcludeerd dat de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers met mesothelioom (TNS) duidelijk in een behoefte voorziet.
In de eerste acht maanden van 2008 hebben 101 asbestslachtoffers op grond van de TNS-regeling een uitkering gekregen.

Het Comité Asbestslachtoffers vraagt zich af of aan dit resultaat mag worden afgelezen dat de regeling inderdaad in een behoefte voorziet of dat de regeling veelvuldig wordt gebruikt om moeilijke procedures op een eenvoudige manier af te handelen.

Verjaringsproblematiek blijft asbestslachtoffers achtervolgen

Sinds 1992 vraagt het Comité Asbestslachtoffers aandacht voor de problemen die zijn ontstaan door de wijziging in de wetgeving rond de verjaring. Het is al heel lang bekend dat bij de ziekte mesothelioom latentietijden voorkomen van meer dan dertig jaar, het gemiddelde ligt op veertig jaar. Toch presteerde de wetgever het om in 1992 de wettelijke verjaring zodanig te wijzigen dat asbestslachtoffers die pas na meer dan dertig jaar geconfronteerd werden met de gevolgen van het werken met asbest op grond van deze wetswijziging door hun werkgevers met lege handen naar huis konden worden gestuurd.

In 2000 heeft de Hoge Raad bepaald dat, onder bepaalde omstandigheden, van deze verjaring mocht worden afgeweken. Deze "bepaalde omstandigheden" zijn nu in heel veel procedures het onderwerp van strijd. Werkgevers en verzekeraars blijven met veel juridisch geweld pogingen ondernemen om onder hun aansprakelijkheid uit te komen.

Eerste claim voor volledige vergoeding kosten asbestsanering.

Donderdag 6 november dient voor de rechtbank te Almelo een kort geding van een vrouw uit Eibergen tegen de firma Eternit. Bij de vrouw is de ziekte mesothelioom vastgesteld. Deze ziekte is veroorzaakt door het afval van Eternit dat als erfverharding op het erf achter de woning van de vrouw is gebruikt. De vrouw eist een voorschot op haar schadevergoeding. Dit is niet uniek, maar naast deze vordering eist de vrouw ook de volledige vergoeding voor de saneringskosten van haar erf.

Kom naar de bijpraatdag op 4 oktober in Utrecht.

Op zaterdag 4 oktober 2008 organiseert het Comité Asbestslachtoffers haar jaarlijkse bijpraatdag voor alle leden en belangstellenden. De bijpraatdag zal in het teken staan van de solidariteit van asbestslachtoffers met asbestslachtoffers.

Tijdens de bijpraatdag zal ruim de gelegenheid zijn voor ontmoeting en uitwisseling van persoonlijke ervaringen. Daarnaast zal het bestuur van het Comité Asbestslachtoffers verslag doen van het reilen en zeilen binnen de vereniging en de belangrijke vragen waarvoor we ons op dit moment gesteld zien met u bespreken.

Herdenkingstocht voor asbestslachtoffers

In het Belgische Kapelle-op-den-Bos organiseren de vrienden van Willy Vanderstappen op 14 september de eerste herdenkingstocht voor alle asbestslachtoffers.

Op dinsdag 18 september 2007 overleed Willy Vanderstappen aan maligne mesothelioom, als gevolg van blootstelling aan asbest. De ironie van het lot wil dat uitgerekend Willy een verwoede strijd voerde tegen asbestvervuiling in al haar aspecten. Omdat hij een fervent fietser was, hebben zijn vrienden besloten om hem samen met al zijn lotgenoten vanaf nu jaarlijks te herdenken met een fietstocht. Een aktieve memorial voor alle asbestslachtoffers. De eerste fietstocht zal op zondag 14 september starten. Een jaar na het overlijden van Willy. Tien jaar na het definitieve verbod op asbestverwerking in Belgie.

Pagina's