Nieuws

10 Jaar IAS of hoe een extra lijdensweg voor asbestslachtoffers kon ontstaan.

Op dinsdag 26 januari viert het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) haar 10-jarig bestaan. Reden voor het Comité Asbestslachtoffers om een eigen evaluatie te maken van 10 jaar bemiddeling door het IAS.

Voor de asbestslachtoffers – de mensen waar het IAS voor in het leven is geroepen – is tien jaar IAS geen reden tot feest. Het Comité Asbestslachtoffers heeft gekeken naar de werkelijk behaalde resultaten van het IAS en kan slechts één conclusie trekken: de positie van de asbestslachtoffers is door de werkwijze van het IAS sterk verzwakt waardoor heel veel slachtoffers ernstig tekort worden gedaan.

Doe-het-zelvers kunnen schadevergoeding asbestziekte claimen

Duizenden doe-het-zelvers, die meer dan 30 jaar geleden asbesthoudende platen hebben gebruikt en daar nu alsnog ziek van worden , kunnen producent Nefalit daarvoor aansprakelijk stellen.
Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank in Maastricht die een schadeclaim van een asbestslachtoffer uit Beek grotendeels heeft toegewezen. Nefalit, een dochteronderneming van Eternit in Goor, moet haar een schadevergoeding van ruim 43.000 euro betalen.

Asbestproducent ook aansprakelijk voor asbestziekte bij kleine zelfstandige.

In een bodemprocedure heeft de Rechtbank in Rotterdam een belangrijke uitspraak gedaan. Voor het eerst heeft de Rechtbank bepaald dat de asbestproducent Eternit ook aansprakelijk is wanneer kleine zelfstandigen ziek worden door het verwerken van de asbesthoudende materialen die door Eternit zijn geproduceerd. In 2005 is bij de heer Okker, een kleine zelfstandige uit Stad aan 't Haringvliet, mesothelioom geconstateerd. Mesothelioom is long- of buikvlieskanker en wordt alleen veroorzaakt door blootstelling aan asbestvezels. De heer Okker is in 2006 op 59-jarige leeftijd overleden.

Rechtbank stelt oud-Hoogovenwerknemer postuum in het gelijk

De kantonrechter in Haarlem heeft Corus in een bodemprocedure veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden van de heer Strootman. Strootman overleed in februari 2008 aan de gevolgen van de asbestziekte mesothelioom (longvlieskanker veroorzaakt door asbest).

De heer Strootman is tijdens zijn werkzaamheden tussen 1965 en 1976 in de walserij van de Hoogovens blootgesteld aan asbest. De asbest was onder andere verwerkt in de remmen en motoren van de kranen.

TNS-regeling enorme stap vooruit maar mogelijk ook valkuil.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Cramer van VROM op 19 januari dat uitgaande van het grote aantal aanmeldingen mag worden geconcludeerd dat de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers met mesothelioom (TNS) duidelijk in een behoefte voorziet.
In de eerste acht maanden van 2008 hebben 101 asbestslachtoffers op grond van de TNS-regeling een uitkering gekregen.

Het Comité Asbestslachtoffers vraagt zich af of aan dit resultaat mag worden afgelezen dat de regeling inderdaad in een behoefte voorziet of dat de regeling veelvuldig wordt gebruikt om moeilijke procedures op een eenvoudige manier af te handelen.

Verjaringsproblematiek blijft asbestslachtoffers achtervolgen

Sinds 1992 vraagt het Comité Asbestslachtoffers aandacht voor de problemen die zijn ontstaan door de wijziging in de wetgeving rond de verjaring. Het is al heel lang bekend dat bij de ziekte mesothelioom latentietijden voorkomen van meer dan dertig jaar, het gemiddelde ligt op veertig jaar. Toch presteerde de wetgever het om in 1992 de wettelijke verjaring zodanig te wijzigen dat asbestslachtoffers die pas na meer dan dertig jaar geconfronteerd werden met de gevolgen van het werken met asbest op grond van deze wetswijziging door hun werkgevers met lege handen naar huis konden worden gestuurd.

In 2000 heeft de Hoge Raad bepaald dat, onder bepaalde omstandigheden, van deze verjaring mocht worden afgeweken. Deze "bepaalde omstandigheden" zijn nu in heel veel procedures het onderwerp van strijd. Werkgevers en verzekeraars blijven met veel juridisch geweld pogingen ondernemen om onder hun aansprakelijkheid uit te komen.

Pagina's