Nieuws

Wilton Fijenoord moet zijn asbestslachtoffers erkennen.

In 1956 drie maanden stage lopen bij een scheepswerf en ruim 50 jaar
later ziek worden door de blootstelling aan asbest die in die drie
maanden heeft plaatsgevonden. Dat overkwam de heer Copier. Na de
stage, op de scheepswerf van Wilton Fijenoord, heeft hij nooit meer
met asbest gewerkt. Na de diagnose mesothelioom stelt hij dan ook de
scheepswerf aansprakelijk.

SP roept overheid op om nu eindelijk asbestprobleem aan te pakken

Hoewel overheid materieel-juridisch niet aansprakelijk is, bestaat er voor de overheid volgens de heer Marijnissen wel een morele aansprakelijkheid. De overheid heeft door de tijd heen niet alert en adequaat gereageerd op de signalen over de gevaren van asbest. Hij wees erop dat er pas in 1993 een algeheel verbod op asbest is uitgevaardigd, terwijl er in 1969 al een proefschrift was verschenen over de risico’s van asbest.’ (Jan Marijnissen in een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer, 28 juni 1995)

Nu, zestien jaar later sterven er nog altijd honderden mensen per jaar aan de gevolgen van inademing van asbestdeeltjes. Omdat het tien tot dertig jaar duurt voordat de asbestkanker zich openbaart, zullen er de komende jaren nog veel asbestslachtoffers volgen.

Comité Asbestslachtoffers blij met bijzonder initiatief "website asbest op school"

In een persbericht maakt ingenieursbureau Oesterbaai een bijzonder initiatief bekend. Met de website asbestopschool.nl krijgen ouders, leerlingen, gemeenten en schoolbesturen de mogelijkheid om te achterhalen of er in hun schoolgebouw asbest aanwezig is. Het Comité Asbestslachtoffers dringt al jaren bij de overheid aan op een dergelijke inventarisatie. Waar de overheid haar verantwoording rond deze problematiek keer op keer naast zich neerlegt geeft de asbestbranche nu een duidelijk signaal af.

SP: "Help Suriname bij het opruimen van asbest".

SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen vraagt de Nedelandse regering om Suriname bij te staan in de aanpak van asbestverontreiniging. Het aanpakken van dit soort problemen is uiteraard in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor Suriname zelf. Nederland kan echter wel de helpende hand bieden bij het maken van een inventarisatie van de verontreiniging en een saneringsplan. "Met onze kennis en ervaring kan dat eenvoudig en snel worden uitgevoerd", zegt Jansen.

Ontmaskering van een stille moordenaar.

"Asbest heeft zich ontpopt als een massamoordenaar. Het onverwoestbare materiaal maakt elk jaar al 1500 doden en dat gaat nog tientallen jaren zo door want zeker 400.000 mensen zijn tussen 1945 en 1995 flink blootgesteld aan asbest."

Met deze cijfers opent een artikel in “De Stentor” van 16 oktober 2010. De cijfers zijn schokkend maar ook de harde realiteit waarmee jaarlijks 1500 asbestslachtoffers en hun omgeving worden geconfronteerd.

Comité Asbestslachtoffers komt op voor vergeten groep. Asbest en longkanker.

Blootstelling aan asbest kan leiden tot longkanker. In Nederland overlijden jaarlijks zeker 500 mensen aan de gevolgen van longkanker (mede)veroorzaakt door de blootstelling aan asbest.Anders dan bij de asbestziekte long- en buikvlieskanker (mesothelioom) gaan de slachtoffers van asbestgerelateerde longkanker zelden of nooit over tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding.

Oorzaak

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan asbest de kans op longkanker verhoogd. Ook staat het vast dat er in de afgelopen halve eeuw veel mensen, voornamelijk in hun beroepsuitoefening, te maken hebben gehad met blootstelling aan asbest. Die blootstelling heeft geleid tot een groot aantal longkankerslachtoffers. De rechtspraak heeft inmiddels aangetoond dat deze longkankerslachtoffers aanspraak kunnen maken op schadevergoeding van degene die verantwoordelijk is geweest voor de blootstelling aan asbest bij deze slachtoffers. Het Comité Asbestslachtoffers heeft vastgesteld dat maar heel weinig asbestslachtoffers met longkanker de stap naar het vorderen van schadevergoeding zetten.

Rechtbank Rotterdam: gezondheidsrisico's werken met asbest waren al bekend in de jaren 50.

De Rechtbank in Rotterdam heeft in september de nabestaanden van de heer Verheij uit Oud Beijerland in het gelijk gesteld. De Rechter heeft bepaald dat de werkgever van Verheij in de jaren 50 beschermingsmaatregelen had moeten treffen om de toen bekende gezondheidsrisico's (asbestose en longkanker) van het werken met asbest te voorkomen.

De heer Verheij heeft van 1952 tot 1964 als bankwerker gewerkt op de scheepswerf van RDM. In januari 2008 werd bij hem, als gevolg van de asbestblootstelling tijdens zijn werkzaamheden bij RDM, de ziekte mesothelioom geconstateerd. In juni 2008 is de heer Verheij aan de gevolgen van deze ziekte overleden.

Doorbraak voor asbestslachtoffers: 60.000 euro smartengeld toegekend aan mesothelioomslachtoffer.

De kantonrechter in Middelburg heeft op 23 augustus een smartengeldvergoeding van 60.OOO euro toegewezen aan mevrouw Hengst-Van Vaardegem te Westkapelle in haar procedure tegen de scheepswerf De Schelde in Vlissingen. Het Comité Asbestslachtoffers is bijzonder tevreden met dit vonnis. Het is voor het eerst dat een kantonrechter in mesothelioomzaken nadrukkelijk afgeweken is van het normbedrag aan smartengeld dat het Instituut Asbestslachtoffers hanteert, nl. 51.000 euro. Deze uitspraak is volgens het Comité Asbestslachtoffers een belangrijke doorbraak, die de weg opent naar hogere smartengeldvergoedingen dan tot nu toe werd aangenomen.

Doorbraak in asbest rechtspraak.

In mei 2010 heeft het gerechtshof in Arnhem voor het eerst in een bodemprocedure bepaald dat Nefalit (producent van asbesthoudende bouwmaterialen) aansprakelijk is voor de schade bij een particulier.

De heer Wolting is in maart 2000, op 49 jarige leeftijd, overleden aan mesothelioom (long- of buikvlieskanker uitsluitend veroorzaakt door asbest). Hij is blootgesteld aan asbestvezels bij de bouw van een schuur in 1979.

Wereldwijde steun voor slachtoffers Eternit in Italië.

Voor de Rechtbank in Turijn is 15 maart 2010 de dag waarop het strafproces dat door 6.000 asbestslachtoffers is aangespannen tegen twee directeuren van Eternit, na veel voorbereidende zittingen, van start gaat.

Het International Ban Asbestos Network heeft in samenwerking met de Regio Piëmonte (Italië) op 15 en 16 maart 2010 een asbest-conferentie georganiseerd met de titel: Eternit: a multinational corporation and its directors stand accused; the International Ban Asbestos Network bears witness. Bob Ruers en Tinka de Bruin waren in Turijn aanwezig.

Pagina's