Nieuws

"asbest, de vervuiler betaalt" door uitspraak van Hof in Arnhem stap dichterbij.

Met een uitspraak van het Hof in Arnhem is een einde gekomen aan een lang lopende discussie over de vraag of de producent van asbestcementproducten Eternit aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het uitdelen van asbesthoudend restafval aan de inwoners van de gemeente Goor. Tot begin jaren 70 mochten inwoners van de gemeente Goor en ver daar buiten bij Eternit gratis asbesthoudend afvalmateriaal uit de fabriek ophalen. Het bedrijf bespaarde op de kosten om dit afval af te voeren en de omwonenden waren blij met het gratis materiaal dat zij gebruikten om hun erven en paden mee te verharden. Eternit heeft toen niet gewaarschuwd voor het kankerrisico van het verwerken van dit afvalmateriaal. Sterker; tot op de dag van vandaag heeft Eternit niet gewaarschuwd voor die risico’s.

 

Eis 20 jaar gevangenisstraf voor de eigenaren van Eternit Italië

“Schmidheiny en de Cartier waren op de hoogte van de gevaren”

De Zwitserse miljardair Stephan Schmidheiny en de Belgische baron Jean-Louis Cartier de Marchienne worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van meer dan 2.000 mensen in Italië. Het gaat om voormalige werknemers en om inwoners van steden waar Eternit Italië fabrieken had.

Comité Asbestslachtoffers blij met kamervragen over juridisch doolhof rond de voorschotregeling.

SP kamerlid Paulus Jansen heeft aan de ministers van Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie schriftelijk vragen gesteld over de het doolhof van juridische procedures waar asbestslachtoffers mee geconfronteerd kunnen worden.

Het begrip juridische lijdensweg is voor asbestslachtoffers geen onbekende. Het Comité Asbestslachtoffers komt al sinds 1995 op voor de belangen van alle asbestslachtoffers en het voorkomen van een juridische lijdensweg is daarbij altijd de belangrijkste doelstelling geweest. De recente uitbreiding van de voorschotregeling voor asbestslachtoffers waarbij nu iedereen waarbij de ziekte mesothelioom is geconstateerd recht heeft op deze voorschotregeling is daarvan één van de successen die het Comité heeft weten te behalen.

Zorgen over asbest in scholen

Op 16 februari is in de Tweede Kamer een spoeddebat gehouden over asbest in scholen. Waar ging dit over. Van 75% van de scholen is niet bekend of er asbest in het gebouw zit. De Tweede Kamer is zich bewust van de risico's, maar de grote vraag is wie er aansprakelijk en verantwoordelijk is. En daarover verschillen de partijen van mening. Ook Staatssecretaris Atsma (Milieu) erkent de ernst van het probleem. maar komt met een wel heel bijzondere "oplossing".

Wilton Fijenoord moet zijn asbestslachtoffers erkennen.

In 1956 drie maanden stage lopen bij een scheepswerf en ruim 50 jaar
later ziek worden door de blootstelling aan asbest die in die drie
maanden heeft plaatsgevonden. Dat overkwam de heer Copier. Na de
stage, op de scheepswerf van Wilton Fijenoord, heeft hij nooit meer
met asbest gewerkt. Na de diagnose mesothelioom stelt hij dan ook de
scheepswerf aansprakelijk.

SP roept overheid op om nu eindelijk asbestprobleem aan te pakken

Hoewel overheid materieel-juridisch niet aansprakelijk is, bestaat er voor de overheid volgens de heer Marijnissen wel een morele aansprakelijkheid. De overheid heeft door de tijd heen niet alert en adequaat gereageerd op de signalen over de gevaren van asbest. Hij wees erop dat er pas in 1993 een algeheel verbod op asbest is uitgevaardigd, terwijl er in 1969 al een proefschrift was verschenen over de risico’s van asbest.’ (Jan Marijnissen in een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer, 28 juni 1995)

Nu, zestien jaar later sterven er nog altijd honderden mensen per jaar aan de gevolgen van inademing van asbestdeeltjes. Omdat het tien tot dertig jaar duurt voordat de asbestkanker zich openbaart, zullen er de komende jaren nog veel asbestslachtoffers volgen.

Comité Asbestslachtoffers blij met bijzonder initiatief "website asbest op school"

In een persbericht maakt ingenieursbureau Oesterbaai een bijzonder initiatief bekend. Met de website asbestopschool.nl krijgen ouders, leerlingen, gemeenten en schoolbesturen de mogelijkheid om te achterhalen of er in hun schoolgebouw asbest aanwezig is. Het Comité Asbestslachtoffers dringt al jaren bij de overheid aan op een dergelijke inventarisatie. Waar de overheid haar verantwoording rond deze problematiek keer op keer naast zich neerlegt geeft de asbestbranche nu een duidelijk signaal af.

Pagina's