Nieuws

Eis 20 jaar gevangenisstraf voor de eigenaren van Eternit Italië

“Schmidheiny en de Cartier waren op de hoogte van de gevaren”

De Zwitserse miljardair Stephan Schmidheiny en de Belgische baron Jean-Louis Cartier de Marchienne worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van meer dan 2.000 mensen in Italië. Het gaat om voormalige werknemers en om inwoners van steden waar Eternit Italië fabrieken had.

Comité Asbestslachtoffers blij met kamervragen over juridisch doolhof rond de voorschotregeling.

SP kamerlid Paulus Jansen heeft aan de ministers van Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie schriftelijk vragen gesteld over de het doolhof van juridische procedures waar asbestslachtoffers mee geconfronteerd kunnen worden.

Het begrip juridische lijdensweg is voor asbestslachtoffers geen onbekende. Het Comité Asbestslachtoffers komt al sinds 1995 op voor de belangen van alle asbestslachtoffers en het voorkomen van een juridische lijdensweg is daarbij altijd de belangrijkste doelstelling geweest. De recente uitbreiding van de voorschotregeling voor asbestslachtoffers waarbij nu iedereen waarbij de ziekte mesothelioom is geconstateerd recht heeft op deze voorschotregeling is daarvan één van de successen die het Comité heeft weten te behalen.

Zorgen over asbest in scholen

Op 16 februari is in de Tweede Kamer een spoeddebat gehouden over asbest in scholen. Waar ging dit over. Van 75% van de scholen is niet bekend of er asbest in het gebouw zit. De Tweede Kamer is zich bewust van de risico's, maar de grote vraag is wie er aansprakelijk en verantwoordelijk is. En daarover verschillen de partijen van mening. Ook Staatssecretaris Atsma (Milieu) erkent de ernst van het probleem. maar komt met een wel heel bijzondere "oplossing".

Wilton Fijenoord moet zijn asbestslachtoffers erkennen.

In 1956 drie maanden stage lopen bij een scheepswerf en ruim 50 jaar
later ziek worden door de blootstelling aan asbest die in die drie
maanden heeft plaatsgevonden. Dat overkwam de heer Copier. Na de
stage, op de scheepswerf van Wilton Fijenoord, heeft hij nooit meer
met asbest gewerkt. Na de diagnose mesothelioom stelt hij dan ook de
scheepswerf aansprakelijk.

SP roept overheid op om nu eindelijk asbestprobleem aan te pakken

Hoewel overheid materieel-juridisch niet aansprakelijk is, bestaat er voor de overheid volgens de heer Marijnissen wel een morele aansprakelijkheid. De overheid heeft door de tijd heen niet alert en adequaat gereageerd op de signalen over de gevaren van asbest. Hij wees erop dat er pas in 1993 een algeheel verbod op asbest is uitgevaardigd, terwijl er in 1969 al een proefschrift was verschenen over de risico’s van asbest.’ (Jan Marijnissen in een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer, 28 juni 1995)

Nu, zestien jaar later sterven er nog altijd honderden mensen per jaar aan de gevolgen van inademing van asbestdeeltjes. Omdat het tien tot dertig jaar duurt voordat de asbestkanker zich openbaart, zullen er de komende jaren nog veel asbestslachtoffers volgen.

Comité Asbestslachtoffers blij met bijzonder initiatief "website asbest op school"

In een persbericht maakt ingenieursbureau Oesterbaai een bijzonder initiatief bekend. Met de website asbestopschool.nl krijgen ouders, leerlingen, gemeenten en schoolbesturen de mogelijkheid om te achterhalen of er in hun schoolgebouw asbest aanwezig is. Het Comité Asbestslachtoffers dringt al jaren bij de overheid aan op een dergelijke inventarisatie. Waar de overheid haar verantwoording rond deze problematiek keer op keer naast zich neerlegt geeft de asbestbranche nu een duidelijk signaal af.

SP: "Help Suriname bij het opruimen van asbest".

SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen vraagt de Nedelandse regering om Suriname bij te staan in de aanpak van asbestverontreiniging. Het aanpakken van dit soort problemen is uiteraard in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor Suriname zelf. Nederland kan echter wel de helpende hand bieden bij het maken van een inventarisatie van de verontreiniging en een saneringsplan. "Met onze kennis en ervaring kan dat eenvoudig en snel worden uitgevoerd", zegt Jansen.

Ontmaskering van een stille moordenaar.

"Asbest heeft zich ontpopt als een massamoordenaar. Het onverwoestbare materiaal maakt elk jaar al 1500 doden en dat gaat nog tientallen jaren zo door want zeker 400.000 mensen zijn tussen 1945 en 1995 flink blootgesteld aan asbest."

Met deze cijfers opent een artikel in “De Stentor” van 16 oktober 2010. De cijfers zijn schokkend maar ook de harde realiteit waarmee jaarlijks 1500 asbestslachtoffers en hun omgeving worden geconfronteerd.

Pagina's