Nieuws

Op 14 april organiseert het Comité Asbestslachtoffers een bijpraatdag

Het thema van de middag: ‘Asbest, wat nu’

Vanaf de oprichting van het Comité Asbestslachtoffers hebben wij ons onder het motto “ziek door asbest, wat nu?” sterk gemaakt voor iedereen die door inademing van asbestvezels ziek is geworden. De nadruk heeft steeds gelegen op de ziekte mesothelioom en in veel mindere mate op asbestose. Dat in veel gevallen van longkanker een link is te leggen naar asbest is veel minder bekend. Het Comité Asbestslachtoffers is inmiddels hard aan het werk om deze - nog vergeten - groep asbestslachtoffers te benaderen en waar mogelijk te helpen.

Ook krijgt het Comité de laatste tijd steeds vaker vragen van mensen, die aan asbest zijn blootgesteld, maar die niet ziek zijn.

Tijdens de bijpraatdag willen wij graag met u van gedachten wisselen over hoe wij dit jaar ons werkterrein willen gaan uitbreiden. We hebben sprekers uitgenodigd die vanuit hun vakgebied een toelichting zullen geven, waarna voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen zal zijn.

Graag tot ziens,

Tinka de Bruin, voorzitter

Comité Asbestslachtoffers eist nu erkenning en excuses voor alle asbestslachtoffers.

Bob Ruers, juridisch adviseur van het Comité Asbestslachtoffers, oordeelt in zijn proefschrift over asbest dat de Nederlandse overheid heeft gefaald bij het beschermen van de bevolking tegen de grote gevaren van asbest.

Hoewel al in 1898 is vastgelegd dat werken met asbest kan leiden tot gezondheidsklachten en in de jaren 20 van de vorige eeuw de relatie tussen asbest en de ziekte asbestose is aangetoond is in Nederland pas in 1993 een verbod op het verwerken van asbest ingesteld.

In het proefschrift beschrijft Bob Ruers hoe de overheid zich steeds weer liet verleiden om vooral de belangen van de industrie te dienen en de ogen te sluiten voor de gezondheidsrisico’s van de burgers.

De stille moordenaar asbest heeft in Nederland tot nu toe al 10.000 mensenlevens gekost. Wetenschappers hebben berekend dat er ook zeker nog 10.000 zullen volgen. Doden die voorkomen hadden kunnen worden wanneer de overheid haar grondwettelijke plicht tot het beschermen van haar burgers serieus had genomen.

Excuses overheid over laat asbestbeleid op zijn plaats

asbestbeleid overheid proefschrift Ruers

Wet verjaring Personenschade moet terugwerkende kracht krijgen

 

De overheid moet haar excuses aanbieden aan slachtoffers en hun nabestaanden voor haar nalatigheid bij het treffen van tijdige en adequate maatregelen ter beperking van het gebruik van asbest. Dat stelt Bob Ruers in zijn proefschrift Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering. Ook pleit hij voor een terugwerkende kracht van de Wet Verjaring Personenschade. Ruers promoveert donderdag 15 maart 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers eenvoudiger

De vereenvoudiging van de procedure voor tegemoetkoming aan asbestslachtofffers is een feit. Dat schreef staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie donderdag aan de Tweede Kamer. De SP kreeg al vaker de toezegging, maar de rechtsgang voor asbestslachtoffers wordt nu echt makkelijker. SP-Kamerlid Paulus Jansen, die al eerder Kamervragen stelde over dit onderwerp, reageert verheugd: ‘Als eenmaal asbestkanker is vastgesteld heeft de patiënt vaak niet langer dan een à anderhalf jaar te leven. Die tijd kan beter besteed worden dan aan juridische procedures.’

Verjaring asbestzaken moet nu van tafel

SP-Kamerlid Paulus Jansen wil af van de verjaring van asbestzaken. Directe aanleiding vormt een uitspraak van een Italiaanse rechtbank. Die veroordeelde vandaag twee voormalige topmensen van Eternit, producent van het kankerverwekkende asbest, tot 16 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter is het tweetal verantwoordelijk voor de dood van circa 3000 werknemers en omwonenden van Eternit-fabrieken in Italië.

Pagina's