Nieuws

Comité Asbestslachtoffers eist nu erkenning en excuses voor alle asbestslachtoffers.

Bob Ruers, juridisch adviseur van het Comité Asbestslachtoffers, oordeelt in zijn proefschrift over asbest dat de Nederlandse overheid heeft gefaald bij het beschermen van de bevolking tegen de grote gevaren van asbest.

Hoewel al in 1898 is vastgelegd dat werken met asbest kan leiden tot gezondheidsklachten en in de jaren 20 van de vorige eeuw de relatie tussen asbest en de ziekte asbestose is aangetoond is in Nederland pas in 1993 een verbod op het verwerken van asbest ingesteld.

In het proefschrift beschrijft Bob Ruers hoe de overheid zich steeds weer liet verleiden om vooral de belangen van de industrie te dienen en de ogen te sluiten voor de gezondheidsrisico’s van de burgers.

De stille moordenaar asbest heeft in Nederland tot nu toe al 10.000 mensenlevens gekost. Wetenschappers hebben berekend dat er ook zeker nog 10.000 zullen volgen. Doden die voorkomen hadden kunnen worden wanneer de overheid haar grondwettelijke plicht tot het beschermen van haar burgers serieus had genomen.

Excuses overheid over laat asbestbeleid op zijn plaats

asbestbeleid overheid proefschrift Ruers

Wet verjaring Personenschade moet terugwerkende kracht krijgen

 

De overheid moet haar excuses aanbieden aan slachtoffers en hun nabestaanden voor haar nalatigheid bij het treffen van tijdige en adequate maatregelen ter beperking van het gebruik van asbest. Dat stelt Bob Ruers in zijn proefschrift Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering. Ook pleit hij voor een terugwerkende kracht van de Wet Verjaring Personenschade. Ruers promoveert donderdag 15 maart 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers eenvoudiger

De vereenvoudiging van de procedure voor tegemoetkoming aan asbestslachtofffers is een feit. Dat schreef staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie donderdag aan de Tweede Kamer. De SP kreeg al vaker de toezegging, maar de rechtsgang voor asbestslachtoffers wordt nu echt makkelijker. SP-Kamerlid Paulus Jansen, die al eerder Kamervragen stelde over dit onderwerp, reageert verheugd: ‘Als eenmaal asbestkanker is vastgesteld heeft de patiënt vaak niet langer dan een à anderhalf jaar te leven. Die tijd kan beter besteed worden dan aan juridische procedures.’

Verjaring asbestzaken moet nu van tafel

SP-Kamerlid Paulus Jansen wil af van de verjaring van asbestzaken. Directe aanleiding vormt een uitspraak van een Italiaanse rechtbank. Die veroordeelde vandaag twee voormalige topmensen van Eternit, producent van het kankerverwekkende asbest, tot 16 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter is het tweetal verantwoordelijk voor de dood van circa 3000 werknemers en omwonenden van Eternit-fabrieken in Italië.

Zware straffen in asbestproces Turijn

In Turijn zijn vandaag twee topmannen van asbestbedrijf Eternit Italie veroordeeld tot 16 jaar cel. De rechter acht bewezen dat zij onvoldoende rekening hebben gehouden met de risico’s die verbonden zijn aan het verwerken van asbest.

De Zwitserse oud-eigenaar Stephan Schmidheiny en de Belgische aandeelhouder Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne (vertegenwoordiger van de Belgische familie Emsens, de eigenaresse van het Belgische Eternitconcern) zijn door nalatigheid verantwoordelijk voor de dood van meer dan 3.000 mensen. Beiden waren betrokken bij de productie van asbesthoudende materialen in vier fabrieken in Italië.

Historische dag voor Belgische Asbestslachtoffers.

Eternit moet schadevergoeding aan Asbestslachtoffers betalen. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de nv Eternit veroordeeld tot een schadevergoeding van 250.000 euro. Het bedrijf moet deze schadevergoeding betalen aan de familie van de in 2000 overleden Françoise Jonckheere. (bron: www.knack.be).

Françoise Jonckheere uit Kapelle-op-den-Bos overleed net als haar echtgenoot, die jarenlang bij Eternit had gewerkt, aan longvlieskanker, veroorzaakt door asbest.

Asbestslachtoffers België zetten eerste juridische stappen tegen Eternit.

Eind november zal de Brusselse Rechtbank een vonnis vellen over de vraag of Eternit aansprakelijk is voor de gezondheidsproblemen van de in 2000 overleden Francoise Jonckheere. Zij overleed, net als haar echtgenoot aan longvlieskanker.

Dit proces is het eerste proces in België waarin Eternit aansprakelijk gesteld wordt. In de fabriek van Eternit in België in Kapelle-op-den-Bos is op dezelfde manier gewerkt als in de fabriek in Goor. De werknemers zijn blootgesteld aan het kankerverwekkende asbest en de omgeving is ernstig vervuild met afval uit de fabriek. Ook in België heeft Eternit nooit gewaarschuwd voor het kankerrisico van asbest.

Pagina's