Nieuws

Gezocht

Het Comité Asbestslachtoffers is voor haar leden regelmatig op zoek naar mensen die weten waar, wanneer en onder welke omstandigheden met asbest werd gewerkt.

Bent u op zoek naar (ex)collega's?
Op deze pagina kunt u een oproep plaatsen.

Disclaimer

De bestuursleden van de vereniging Comité Asbestslachtoffers zijn vrijwilligers. Wij helpen asbestslachtoffers om op te komen voor hun belangen. Ook proberen wij om de problemen waarmee asbestslachtoffers worden geconfronteerd op de politieke agenda te krijgen door middel van acties en parlementaire initiatieven. Wij voeren geen juridische procedures namens u en u kunt ons niet machtigen om namens u op te treden. De bestuursleden adviseren u naar eer en geweten, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor uw belangen.

Wat is het gevaar van asbest?

Achter het kille cijfer van 900 slachtoffers per jaar gaat een onnoemelijk leed schuil van de slachtoffers en hun families. Naast de in Nederland erkende asbestziekten; mesothelioom (long- of buikvlieskanker), asbestgerelateerde longkanker en asbestose worden inmiddels ook andere vormen van kanker in relatie gebracht tot het inademen van asbest. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de groep asbestziekten (en daarmee ook het aantal slachtoffers) in de toekomst zal moeten worden uitgebreid.

Wat is asbest?

"Asbest" is de naam van een materiaal dat is vervaardigd uit de in de natuur voorkomende mineralen serpentijn of amfibool. Asbestvezels zijn sterk en flexibel tegelijk. Omdat ze bovendien thermisch en elektrisch isolerend zijn, bestand zijn tegen zuren en logen en een hoge wrijvingsweerstand hebben zijn ze geschikt voor veel verschillende toepassingen.

Doorbraak voor slachtoffers asbest

Jarenlang voerde het Comité Asbestslachtoffers onderhandelingen én actie. Nu ligt er een belangrijk resultaat voor asbestslachtoffers die te maken hebben met de ziekte mesothelioom (long- en buikvlieskanker). “Een doorbraak, waar we tien jaar voor gevochten hebben”, zegt Bob Ruers, advocaat van het Comité.

Pagina's