Nieuws

Asbest; Goedkoop is duurkoop!

Goedkoop is duurkoop; het is een overbekend gezegde en ik moet er vaak aan denken wanneer ik weer eens in een discussie ben beland over het gebruik van asbest in Nederland. Regelmatig krijg ik te horen dat wat wij als Comité Asbestslachtoffers willen “allemaal veel te duur is”. Waar gaat het dan over?

Regelgeving en asbest.

staat laks in risico rond asbest

In afwachting van de uitspraak van de rechtbank in een zaak van een asbestslachtoffer tegen de staat vandaag al een uitgebreid artikel in Trouw.
Het asbestslachtoffer, de heer Jasperse, verwijt de overheid dat er onvoldoende wetgeving, toezicht en handhaving is geweest op het gebruiken de verwerking van asbest.

Asbest in scholen?!

anneke de bres asbest

Een kleuterjuffrouw heeft een hoestje, dat niet overgaat; het blijkt mesothelioom. Hoe kan dat, vragen zij en haar man zich af, dat is toch asbest-kanker? Daar heeft ze nooit iets mee van doen gehad, dachten ze. Totdat duidelijk werd, dat in de school waar zij werkt wel degelijk asbest zit. Dit moet voor haar de bron van de besmetting zijn geweest. Dan ga je toch nadenken: wie kan de volgende zijn op onze school? En: hoe zit dat in andere scholen? Wie maakt onze scholen weer veilig?

Verjaring blijft asbestslachtoffers parten spelen.

Het zal je maar gebeuren. Je krijgt als oud-timmerman in de bouw in 2013 krijg je te horen dat je lijdt aan de fatale asbestziekte mesothelioom. Je stelt je voormalige werkgever aansprakelijk voor de blootstelling aan asbest in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. De werkgever schakelt zijn verzekeringsmaatschappij in. Die wijst de vordering af met een beroep op de dertigjarige verjaringstermijn, die in de wet staat. Je legt de zaak voor aan de rechter, maar krijgt nul op het rekest.

Erkenning voor asbestoseslachtoffers

Met ingang van 1 april 2014 kunnen ook asbestoseslachtoffers aanspraak maken op een vergoeding – ‘tegemoetkoming’ – van de Staat. De vergoeding is bedoeld als een voorschot op de immateriële schade, beter bekend als smartengeld, en bedraagt € 19.201,--. Tot nu toe hadden alleen mesothelioomslachtoffers recht op deze vergoeding. De tegemoetkoming wordt betaald door de Staat en de uitvoering van de regeling ligt in handen van de SVB.

Comité Asbestslachtoffers vraagt werkgevers af te zien van beroep op wettelijke verjaring

Naar aanleiding van een uitspraak op 11 maart jl. van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) roept het Comité Asbestslachtoffers de werkgevers in Nederland op om nu verder af te zien van een beroep op de wettelijke verjaringstermijn bij vorderingen tot schadevergoeding van asbestslachtoffers.

SP-Kamerlid Jan de Wit: ‘Verjaringstermijn voor asbestslachtoffers uit de wet schrappen’

SP-Kamerlid Jan de Wit wil dat de wet wordt aangepast nu het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft bepaald dat het beroep dat werkgevers doen op verjaring bij asbestkanker ‘onredelijk’ is. De Wit: ‘Asbestslachtoffers staan nu vaak met lege handen omdat werkgevers een beroep doen op de wettelijke verjaring. Slachtoffers verliezen daardoor de toegang tot de rechter en financiële compensatie. Het EHRM stelt dat dit onredelijk is, veel slachtoffers merken de gevolgen immers pas nadat de verjaringstermijn is verstreken.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt: Actieplan asbestverwijdering nodig

Regels rond het verwijderen van asbest worden vaak niet nageleefd en de controle schiet te kort. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vindt dat hier snel verandering in moet komen. ‘Asbest is een levensgevaarlijke stof en het niet naleven van de regels voor sanering kan voor nare situaties zorgen. Wat de SP betreft moet Nederland binnen 20 jaar asbestvrij zijn.’

Pagina's