Nieuws

Asbest is wél gevaarlijk

De afgelopen weken is 'asbest' regelmatig in het nieuws geweest. Zo is de discussie omtrent het verbod op asbestdaken vanaf 2024 volop in gang en is er een voorstelling in het Bossche Theater aan de Parade afgelast wegens het aantreffen van asbesthoudend materiaal. Het meest opvallende nieuws was echter dat er een asbesthysterie in Nederland zou heersen en dat daar een einde aan moet komen. Asbest moet als een normaal probleem worden gezien en er moeten normale oplossingen komen.

Tata Steel (Corus) moet beleid aanpassen en de mesothelioomslachtoffers onder haar personeel erkennen.

Bijna tien jaar duurde de juridische strijd die Siem Strootman en later zijn nabestaanden hebben moeten voeren om erkenning te krijgen van voormalig werkgever Corus. In 2005 werd bij Siem Strootman mesothelioom geconstateerd. Tussen 1965 en 1976 werkte hij als walser aan de aardingswalsen. In die walsen bevonden zich asbesthoudende remmen en ook de koppelingsplaten bevatten asbestvoeringen.

Asbest; Goedkoop is duurkoop!

Goedkoop is duurkoop; het is een overbekend gezegde en ik moet er vaak aan denken wanneer ik weer eens in een discussie ben beland over het gebruik van asbest in Nederland. Regelmatig krijg ik te horen dat wat wij als Comité Asbestslachtoffers willen “allemaal veel te duur is”. Waar gaat het dan over?

Regelgeving en asbest.

staat laks in risico rond asbest

In afwachting van de uitspraak van de rechtbank in een zaak van een asbestslachtoffer tegen de staat vandaag al een uitgebreid artikel in Trouw.
Het asbestslachtoffer, de heer Jasperse, verwijt de overheid dat er onvoldoende wetgeving, toezicht en handhaving is geweest op het gebruiken de verwerking van asbest.

Asbest in scholen?!

anneke de bres asbest

Een kleuterjuffrouw heeft een hoestje, dat niet overgaat; het blijkt mesothelioom. Hoe kan dat, vragen zij en haar man zich af, dat is toch asbest-kanker? Daar heeft ze nooit iets mee van doen gehad, dachten ze. Totdat duidelijk werd, dat in de school waar zij werkt wel degelijk asbest zit. Dit moet voor haar de bron van de besmetting zijn geweest. Dan ga je toch nadenken: wie kan de volgende zijn op onze school? En: hoe zit dat in andere scholen? Wie maakt onze scholen weer veilig?

Verjaring blijft asbestslachtoffers parten spelen.

Het zal je maar gebeuren. Je krijgt als oud-timmerman in de bouw in 2013 krijg je te horen dat je lijdt aan de fatale asbestziekte mesothelioom. Je stelt je voormalige werkgever aansprakelijk voor de blootstelling aan asbest in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. De werkgever schakelt zijn verzekeringsmaatschappij in. Die wijst de vordering af met een beroep op de dertigjarige verjaringstermijn, die in de wet staat. Je legt de zaak voor aan de rechter, maar krijgt nul op het rekest.

Erkenning voor asbestoseslachtoffers

Met ingang van 1 april 2014 kunnen ook asbestoseslachtoffers aanspraak maken op een vergoeding – ‘tegemoetkoming’ – van de Staat. De vergoeding is bedoeld als een voorschot op de immateriële schade, beter bekend als smartengeld, en bedraagt € 19.201,--. Tot nu toe hadden alleen mesothelioomslachtoffers recht op deze vergoeding. De tegemoetkoming wordt betaald door de Staat en de uitvoering van de regeling ligt in handen van de SVB.

Comité Asbestslachtoffers vraagt werkgevers af te zien van beroep op wettelijke verjaring

Naar aanleiding van een uitspraak op 11 maart jl. van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) roept het Comité Asbestslachtoffers de werkgevers in Nederland op om nu verder af te zien van een beroep op de wettelijke verjaringstermijn bij vorderingen tot schadevergoeding van asbestslachtoffers.

Pagina's