Historische overwinning Asbestslachtoffers op Tata Steel.

Het Comité Asbestslachtoffers – CAS – heeft met instemming en voldoening kennisgenomen van het feit dat Tata Steel eindelijk overstag gegaan is en het besluit genomen heeft om alle werknemers en oud-werknemers van haar bedrijf, die getroffen zijn door de asbestziekte mesothelioom (longvlieskanker), volledige schadeloos te stellen.

Het CAS pleit er al jaren voor dat Tata Steel haar verantwoordelijkheid neemt voor alle asbestslachtoffers die bij Tata Steel gevallen zijn. Volgens een voorzichtige schatting zijn dat er, gerekend vanaf 1995, meer dan 120

Bovendien komen er jaarlijks bij Tata Steel gemiddeld nog 4 nieuwe mesothelioomslachtoffers bij.

Heel lang heeft Tata Steel veel asbestslachtoffers van haar bedrijf in de kou laten staan door de vorderingen af te wijzen en de slachtoffers te dwingen lange en moeizame rechtszaken aan te spannen. De zaak Strootman tegen Tata, die geduurd heeft van 2006 tot 2016 en die Strootman, met steun van het CAS, uiteindelijk helemaal gewonnen heeft, is daar een schoolvoorbeeld van.

Naar aanleiding van de zaak Strootman heeft het CAS bij Tata Steel er bij herhaling op aangedrongen om haar beleid ten aanzien van asbestslachtoffers fundamenteel te herzien en haar aansprakelijkheid te erkennen.

Het CAS stelt vast dat recent in twee nieuwe zaken van asbestslachtoffers Tata Steel eindelijk – mede onder invloed van de zaak Strootman  tot het besefgekomen is dat haar botte afwijzingsbeleid in redelijkheid niet meer vol tehouden is

Dat is een historische ontwikkeling ten goede voor zowel alle oude als nieuwe asbestslachtoffers van Tata Steel. 

Het CAS gaat ervan uit dat Tata Steel voortaan zonder mankeren alle asbest-slachtoffers hun volledige schade, zowel materieel als immaterieel, zal vergoeden. En dus ook de schade die niet via het Instituut Asbestslachtoffers wordt vergoed.

Ook gaat het CAS ervan uit dat Tata Steel ruimhartig in alle oude zaken met terugwerkende kracht de volledige schade zal vergoeden en haar excuses zal aanbieden voor het leed dat Tata Steel al die slachtoffers, die door Tata ten onrechte zijn afgewezen, heeft berokkend. 

Omdat in het verleden veel slachtoffers hun recht niet hebben kunnen halen en vaak met lege handen zijn achtergebleven, roept het CAS alle slachtoffers maar ook hun nabestaanden op om zich bij het CAS te melden voor hulp en bijstand.

 

Hoorn, 13 september 2019

Tinka de Bruin, voorzitter Comité Asbestslachtoffers

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot mr. R. F. Ruers, bestuurslid van het Comité Asbestslachtoffers, tel.06 20 55 21 50 of  046 85 03 263. E-mail: bruers[at]sp[dot]nl