Eurogrit.

Op 9 oktober jl. werd bekend dat er asbestvezels aanwezig zijn in het Eurogrit straalmiddel smeltslak. Het bedrijf werd direct gesloten en de afnemers van het product werden gewaarschuwd.
Sinds het asbestverbod is dit een van de grootste schandalen.

Het is nu duidelijk dat het om 594 afnemers gaat en dat het straalgrit al langere tijd verontreinigd is met asbestvezels. Het aantal gebruikers van het straalgrit zal dan ook enorm zijn.

Bij het Comité geeft dit veel zorgen. Hoeveel asbestslachtoffers gaat dit schandaal opleveren? Helaas is daar niets over te zeggen.

Het enige dat we iedere gebruiker van het verontreinigde straalgrit kunnen adviseren is: Verzamel bewijs!

Een asbestziekte kan pas over vele jaren naar buiten komen. In dat geval is het aan het asbestslachtoffer dat een schadevergoeding wil om te bewijzen op welke wijze hij aan asbest is blootgesteld en wie daarvoor verantwoordelijk is. Het is dus van het grootste belang om die informatie nu te gaan verzamelen en op meerdere plekken te bewaren.

Heeft u bij een werkgever gebruik gemaakt van het verontreinigde straalgrit? Zorg dan dat u uw arbeidsovereenkomst en de loonstroken bewaart van de periode waarin u met het Eurogrit product heeft gewerkt. Bewaar brieven waarin uw werkgever laat weten dat u met het Eurogrit product gewerkt heeft. Laat collega's die hebben gezien dat u met het Eurogrit product heeft gewerkt een gedetailleerde schriftelijke verklaring opstellen. Probeer na te gaan of uw werkgever een verzekering heeft die de schade mogelijk kan voldoen.

Heeft u als particulier gebruik gemaakt van het verontreinigde straalgrit? Bewaar de bon van de winkel waar u het grit gekocht heeft. Laat personen die u hebben zien werken met het straalgrit een gedetailleerde schriftelijke verklaring afleggen.

Wilt u wat meer weten over de wijze van bewijs verzamelen of welke mogelijkheden er zijn om uw werkgever, winkelier of Eurogrit aansprakelijk te stellen, neem dan contact op met het Comité per email: info@comiteasbestslachtoffers of telefonisch tijdens kantooruren 013 469 04 58.