Asbest in scholen?!

anneke de bres asbest

Een kleuterjuffrouw heeft een hoestje, dat niet overgaat; het blijkt mesothelioom. Hoe kan dat, vragen zij en haar man zich af, dat is toch asbest-kanker? Daar heeft ze nooit iets mee van doen gehad, dachten ze. Totdat duidelijk werd, dat in de school waar zij werkt wel degelijk asbest zit. Dit moet voor haar de bron van de besmetting zijn geweest. Dan ga je toch nadenken: wie kan de volgende zijn op onze school? En: hoe zit dat in andere scholen? Wie maakt onze scholen weer veilig?

In Nederland zijn bijna 7000 scholen, die gebouwd zijn in een tijd, voor 1994, dat asbest nog gebruikt werd bij de bouw. Van al die scholen zou, zo beloofde de vorige staatssecretaris, in de zomer 2012 bekend zijn, hoe het zit. Dat is dan nog maar een eerste stap, want vervolgens moeten er nog maatregelen getroffen worden zodat er geen besmetting kan plaatsvinden.

Maar, het schiet niet op met het onderzoek. Op dit moment heeft nog steeds 1/3 van de scholen voor 1994 geen asbestinventarisatie gedaan.  De huidige staatssecretaris vindt ook, dat scholen vrij zijn om een asbest-inventarisatie te doen of niet! Zonder meer een lakse opstelling, waardoor onnodige risico's worden gelopen door leerlingen en leerkrachten. En dan te bedenken dat een asbestinventarisatie voor een school met 20 lokalen slechts 1500-1700 euro bedraagt.

Wat kunt u doen?

Informeer bij de school van uw kinderen, of het gebouw van voor 1994 is. Zo ja, vraag dan of bekend is of er ook asbest in het gebouw is verwerkt. Als dat niet bekend is, moet u aandringen op een onderzoek hiernaar. Dat kunt u doen samen met andere ouders en de MR.
Als er asbest in het gebouw verwerkt is, dan hoort er ofwel een asbestbeheersplan te zijn, zodat asbest niet vrij kan komen, ofwel de asbest moet deskundig verwijderd worden.

Komt u er niet uit, neem dan kontakt met ons op. Wij kunnen dan samen met u nagaan welke stappen er gezet kunnen worden.

Anneke de Bres