"Geen woorden, maar daden" van staatssecretaris Atsma.

Het Comité Asbestslachtoffers eist erkenning en excuses voor alle asbestslachtoffers.Van staatssecretaris Atsma van Milieu is de eerste reactie al binnen.

"We regelen actief allerlei zaken, zoals sanering van asbestwegen, slachtofferregelingen zodat slachtoffers niet zelf van alles hoeven te regelen en begeleiding van slachtoffers. Ik denk dat zij daar meer aan hebben dan een excuus voor eventuele traagheid van onze voorgangers."

Het komt er volgens de staatssecretaris nu op aan de goede dingen te doen. "Een inventarisatie van asbest in de schoolgebouwen van voor 1994 bijvoorbeeld, waartoe ik schoolbesturen recent heb aangespoord. Geen woorden, maar daden, dat is wat slachtoffers van ons mogen verwachten."

De staatssecretaris vergeet voor het gemak dat de slachtoffers die onder de slachtofferregeling van zijn ministerie vallen tevreden moeten zijn met een vergoeding van € 18.000,-- en dat het slechts om een kleine groep gaat die hiervoor in aanmerking komt.

Omdat het Comité Asbestslachtoffers in het verleden altijd goed heeft kunnen samenwerken met het Ministerie van Milieu willen we de staatssecretaris zijn reactie niet te hard aanrekenen.Waar het gaat om de belangen van de asbestslachtoffers zijn het immers de Ministeries van Sociale Zaken, Economische Zaken en Justitie die verantwoordelijk mogen worden gehouden voor het feit dat de overheid zich in het verleden volledig heeft laten leiden door de belangen van de industrie en de verzekeraars. 

De heer Atsma willen we dan ook danken voor zijn reactie en hem aanmoedigen om vooral door te gaan op de ingeslagen weg. Uitbreiding van de inventarisatieplicht bijvoorbeeld, dus niet alleen voor schoolgebouwen maar voor alle gebouwen van voor 1994 (dus ook alle woningen, openbare gebouwen, agrarische bedrijven) zou al een hele verbetering vormen. En natuurlijk “geen woorden, maar daden”. Dus onmiddellijk na de inventarisatie ook overgaan tot sanering. Verder vragen ook de acties rond de sanering van de asbestwegen om spoed. De staatssecretaris zou zich daarbij mogen bedenken dat elk jaar dat de sanering langer duurt mensenlevens kost 

In de tussentijd blijft het Comité Asbestslachtoffers schadevergoeding en excuses eisen voor al het leed dat al 10.000 asbestslachtoffers is aangedaan en zeker nog 10.000 burgers zal treffen.

Tinka de Bruin