Comité Asbestslachtoffers blij met bijzonder initiatief "website asbest op school"

In een persbericht maakt ingenieursbureau Oesterbaai een bijzonder initiatief bekend. Met de website asbestopschool.nl krijgen ouders, leerlingen, gemeenten en schoolbesturen de mogelijkheid om te achterhalen of er in hun schoolgebouw asbest aanwezig is. Het Comité Asbestslachtoffers dringt al jaren bij de overheid aan op een dergelijke inventarisatie. Waar de overheid haar verantwoording rond deze problematiek keer op keer naast zich neerlegt geeft de asbestbranche nu een duidelijk signaal af.

persbericht: "Ouders, leerlingen, gemeenten en schoolbesturen kunnen vanaf vandaag zelf checken of hun schoolgebouw in een openbaar asbestregister vermeld is via www.asbestopschool.nl De website is een initiatief van ingenieursbureau Oesterbaai, naar aanleiding van de uitzending van het TV programma Zembla van zaterdagavond. Daaruit bleek dat mensen dodelijk ziek kunnen raken door verblijf in een schoolgebouw waar asbest aanwezig is.

Uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla blijkt dat 75 procent van de basisscholen en 52 procent van de middelbare scholen geen zicht heeft op de aanwezigheid van asbest in hun gebouwen. De PO-raad en de VO-raad roepen hun leden op om duidelijkheid te geven over asbest. Ingenieursbureau Oesterbaai, het grootste asbestonderzoeks- en adviesbureau van Nederland, stelt nu kosteloos de gegevens uit zijn asbestvolgsysteem in schoolgebouwen ter beschikking via www.asbestopschool.nl. Het bureau hoopt dat andere asbestonderzoeksbureaus dit voorbeeld zullen volgen.

Frank Maarten Gribnau, directeur van ingenieursbureau Oesterbaai, heeft de uitzending met belangstelling gevolgd. Hij benadrukt de ernst van de problematiek. 'Asbest is potentieel gevaarlijk, maar als het gestructureerd en volgens de regels wordt geïnventariseerd en verwijderd, is er geen probleem. Maar onwetendheid is de belangrijkste reden waarom dit risico in een reëel gevaar kan veranderen. Ik kan me voorstellen dat je als ouder of gebouweigenaar wilt weten of er asbest in het schoolgebouw zit.' Gribnau heeft met zijn bureau in de afgelopen tien jaar veel gegevens verzameld over de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen. Hij vond de actualiteit van de uitzending van Zembla een goed moment om zijn gegevens, met toestemming van de betreffende scholen, kosteloos ter beschikking te stellen op www.asbestopschool.nl.

Gribnau pleit ervoor dat de eigenaren van de schoolgebouwen op het gebied van asbest hun verantwoordelijkheid nemen. 'Feitelijk is in ieder gebouw in Nederland dat vóór 1993 is gebouwd, hoogstwaarschijnlijk asbest verwerkt. Voor een erkend en gecertificeerd bureau is het eenvoudig om dit op te sporen en vervolgens advies te geven over een asbestveilige oplossing. De kosten zijn in de meeste gevallen niet erg hoog. Een asbestinventarisatie van een school kan voor minder dan duizend euro. Ik ga ervan uit dat we in Nederland het gezondheidsrisico zo belangrijk vinden, dat hier altijd geld voor te vinden is. Niemand wil dat kinderen ziek worden door een slecht gebouw.' Verschillende gemeenten hebben in de afgelopen periode het goede voorbeeld gegeven. Onder andere de gemeenten Gouda, Leiden en Delft hebben tijdens schoolvakanties hun schoolgebouwen laten onderzoeken en waar nodig laten saneren."

Het Comité Asbestslachtoffers hoopt dat andere asbestonderzoekbureaus dit initiatief zullen volgen. Daarnaast zal de overheid haar verantwoording moeten nemen. Alleen met een volledige asbestinventarisatie en sanering kunnen in de toekomst asbestslachtoffers worden volkomen.