(oud)werknemers Vroom en Dreesmann kunnen zich melden bij Comité Asbestslachtoffers

Asbest in Vroom en Dreesmann Hoorn - incident of topje van een ijsberg?

4dK_7eDEDQcJ

In maart 2008 is in een filiaal van Vroom en Dreesmann asbeststof op de vloer aangetroffen. Het asbeststof is afkomstig van de plafondplaten. Deze plafondplaten bevatten 30 tot 60% amosiet en de verwerking van dit soort plafondplaten is al in 1983 verboden.

Nu, in februari 2010 hangt dit filiaal in Hoorn een boete boven het hoofd. De Officier van Justitie in Alkmaar heeft een geldboete van € 60.000 geëist (waarvan € 20.000 voorwaardelijk) wegens blootstellen aan asbest van het personeel en het winkelend publiek. De Officier achtte bewezen dat V&D handelde in strijd met de arbeidsomstandighedenwet. Volgens de Officier was de directie er van op de hoogte dat de plafondplaten asbest bevatten. Het bedrijf nam geen, of onvoldoende maatregelen om te voorkomen dat het personeel en de klanten werden blootgesteld aan het kankerverwekkende asbest.

 "Het zijn ernstige feiten. Het is algemeen bekend dat asbest een gevaarlijke stof is, daarom is het zo erg dat er uiterst laakbaar is gehandeld '', aldus de Officier. Omdat V&D ervoor koos om de winkel open te houden tot na het bekende prijzencircus noemt de Officier van Justitie V&D een "calculerende verdachte".

V&D gaf voor de rechtbank aan dat zij ter goeder trouw handelde en van de kwestie heeft geleerd. "Dit overkomt ons niet nog een keer. We zijn er beleidsmatig heel zorgvuldig mee bezig en nemen geen enkel risico voor de toekomst".
Het concern doet er alles aan om de indruk te wekken dat het in Hoorn om een incident gaat. Maar wanneer we om ons heen kijken zien we meer incidenten:

  • Juni 2006 is de vestiging van V&D in Gouda direct na ontdekking van asbest gesloten.
  • Januari 2009 – restaurant V&D in Apeldoorn gesloten na asbestvondst.
  • V&D Hilversum is in mei 2009 op last van de arbeidsinspectie van het één op het andere moment gesloten. Er was een risicovolle situatie aangetroffen. 
  • Juli 2009 – asbest aangetroffen in filiaal V&D Zeist.

Op 16 september 2009, dus ruim een jaar na het incident in Hoorn, spreekt de heer De Boer, CFO van Vroom en Dreesmann op "Het congres over asbestfeiten". Hij roept de handhavende instanties op om duidelijkheid te scheppen voor de landelijk werkende organisatie (V&D). Met duidelijke regelgeving kan V&D een planmatige aanpak van het asbestprobleem realiseren.

Geeft de heer De Boer tijdens deze spreekbeurt toe dat V&D een asbestprobleem heeft? Wordt het dan niet de hoogste tijd dat V&D zelf actief op pad gaat om deskundigheid te organiseren en snel te gaan saneren?

Volgens de heer De Boer is V&D een organisatie met 10.500 medewerkers en jaarlijks 100 miljoen klanten. Van zo'n grote werkgever en klantentrekker mogen we niet anders dan verwachten dat de werknemers en bezoekers kunnen rekenen op een veilige winkel.

Het Comité Asbestslachtoffers wil dan ook een klemmend beroep doen op de directie van V&D om nu alles in het werk te zetten om incidenten als bij V&D in Hoorn, Gouda, Apeldoorn, Hilversum en Zeist in te toekomst te voorkomen.
Dat kan alleen door een volledige asbestsanering uit te voeren.
Daarnaast zou het V&D sieren wanneer zij nu alle aansprakelijkheid voor mogelijke claims van zieke werknemers en klanten op voorhand zou erkennen.

Tot het zover is kunnen werknemers en klanten bij het Comité Asbestslachtoffers aankloppen voor hulp bij het aansprakelijk stellen van Vroom en Dreesmann voor mogelijke schade in de toekomst. Het Comité Asbestslachtoffers roept dan ook alle (oud)werknemers op om zich te melden bij het secretariaat van het Comité. Dat kan per email info[at]comiteasbestslachtoffers[dot]nl of telefonisch 0229 265137.