Asbest vaak illegaal verwijderd

Dagblad Trouw schrijft vandaag dat in 50 tot 80 procent van de gevallen asbest zonder vergunning uit gebouwen wordt verwijderd.

 asbest_afval

Het toezicht op de afvoer van asbest is onvolledig. De krant baseert zich op het rapport "Naleving Asbestregels" dat bureau Bartels maakte in opdracht van de ministeries van VROM en Sociale Zaken.