Doe-het-zelvers kunnen schadevergoeding asbestziekte claimen

Duizenden doe-het-zelvers, die meer dan 30 jaar geleden asbesthoudende platen hebben gebruikt en daar nu alsnog ziek van worden , kunnen producent Nefalit daarvoor aansprakelijk stellen.
Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank in Maastricht die een schadeclaim van een asbestslachtoffer uit Beek grotendeels heeft toegewezen. Nefalit, een dochteronderneming van Eternit in Goor, moet haar een schadevergoeding van ruim 43.000 euro betalen.

De rechtbank komt in een bodemprocedure tot de slotsom dat Nefalit heeft nagelaten in de zeventiger jaren van de vorige eeuw consumenten te waarschuwen voor de gezondheidsrisico's die het verwerken van de isolatieplaten met zich meebracht. Het bedrijf had toen al kunnen weten dat inademing van asbestvezels longkanker kan veroorzaken.

De rechtbank legt de verjaringstermijn van 30 jaar die normaal wordt aangehouden bij asbestclaims naast zich neer. De rechtbank vindt het onredelijk asbestslachtoffers alsnog met lege handen te laten staan, omdat ze niet op de hoogte zijn van bepaalde termijnen. 
De man stapte in 2007 naar de rechter. Hij leed aan de ongeneeslijke ziekte mesothelioom (long-of buikvlieskanker). Hij verklaarde de ziekte in 1976 te hebben opgelopen tijdens het zagen in vloerplaten van Nefalit tijdens de verbouwing van zijn toenmalige woning in Elsloo. De man overleed in 2008. Zijn weduwe zette de procedure samen met asbestadvocaat Bob Ruers voort.

De rechtbank schat de kans op vijftien procent dat de dodelijke ziekte ook zou zijn opgelopen, als Nefalit in een gebruiksaanwijzing zou hebben gewaarschuwd dat het stof bij zagen en boren in de platen moest worden afgevoerd. Daarom past de rechtbank een korting van 15 procent op de gangbare schadevergoeding van ruim 50.000 euro voor asbestslachtoffers toe.

In 2007 kwam de rechtbank in Maastricht in kort geding ook al tot de slotsom dat Nefalit aansprakelijk is voor de ziekte van deze man en besliste dat de asbestproducent een voorschot van 30.000 euro moest betalen. Het bedrijf erkende die uitspraak toen niet. Het slachtoffer startte daarop een bodemprocedure.
Advocaat Ruers: ,,Dit is een belangrijke uitspraak . Voor het eerst is een asbestproducent aansprakelijk gesteld voor de schade van een consument".

In navolging van de Maastrichtse rechtbank heeft de rechtbank in Amsterdam een identieke claim gehonoreerd. In die zaak moet Nefalit ruim 48.000 euro betalen. Bij een 67-jarige vrouw werd twee jaar geleden mesothelioom geconstateerd. In haar woning werd in 1972 aan soortgelijke asbestplaten gewerkt.

bron: Peet Adams