Kom naar de bijpraatdag op 4 oktober in Utrecht.

Op zaterdag 4 oktober 2008 organiseert het Comité Asbestslachtoffers haar jaarlijkse bijpraatdag voor alle leden en belangstellenden. De bijpraatdag zal in het teken staan van de solidariteit van asbestslachtoffers met asbestslachtoffers.

Tijdens de bijpraatdag zal ruim de gelegenheid zijn voor ontmoeting en uitwisseling van persoonlijke ervaringen. Daarnaast zal het bestuur van het Comité Asbestslachtoffers verslag doen van het reilen en zeilen binnen de vereniging en de belangrijke vragen waarvoor we ons op dit moment gesteld zien met u bespreken.

Het Comité Asbestslachtoffers is een vereniging van asbestslchtoffers voor asbestslachtoffers. Bij het werk van het Comité is er dan ook maar één belang dat telt en dat is het belang van de slachtoffers. Vanuit deze visie is het Comité ook vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Instituut Asbestslachtoffers. Voor veel asbestslachtoffers leek de komst van het Instituut een enorme stap vooruit en lang heeft het Comité zich ook ingezet om dat succes verder uit te bouwen. Wanneer we nu de balans opmaken van bijna 8 jaar Instituut dan is de uitkomst ronduit schokkend. Op dit moment krijgt meer dan 50% van de slachtoffers die zich aanmelden bij het Instituut niet de erkenning waar zij recht op hebben. Als vertegenwoordiger van de asbestslachtoffers moeten we dan ook concluderen dat het de hoogste tijd is geworden voor verandering. Uiteraard willen we onze plannen eerst aan u voorleggen. De leden van ons Comité zijn de experts, omdat zij een procedure doorlopen hebben bij het Instituut of omdat ze er nog middenin zitten of omdat ze in het verleden, vaak ten onrechte, afgewezen zijn door het Instituut. Het bestuur van het Comité Asbestslachtoffers kan niet langer blijven wachten op verbeteringen binnen het Instituut. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe koers, maar alleen samen met u kunnen we de noodzakelijke stappen zetten.

Ik hoop dan ook op een grote opkomst op 4 oktober in Utrecht. Het zijn immers de asbestslachtoffers en hun nabestaanden, dus u en ik, die weten hoe ongelijk de strijd nog steeds is en samen kunnen we ons sterk maken voor erkenning van alle asbestslachtoffers.

Tot ziens op 4 oktober,

Namens het bestuur van het Comité Asbestslachtoffers
Tinka de Bruin
(voorzitter)

Programma:

13.30 Welkom en opening. Aan de hand van de belangrijkste ontwikkelingen in de achter ons liggende periode geeft Tinka de Bruin – voorzitter van het Comité Asbestslachtoffers – een overzicht van de positie van asbestslachtoffers op dit moment.

13.50 Al weer een aantal jaren werkt het Comité Asbestslachtoffers met een solidariteitsfonds. Dit fonds wordt gevuld met donaties van onze leden en met deze donaties ondersteunen we asbestslachtoffers bij het volgen van juridische procedures. Het gaat dan om procedures die belangrijk zijn voor een grote groep asbestslachtoffers. Mede dankzij deze financiële ondersteuning zijn de laatste jaren juridische procedures op gang gekomen waarvan de resultaten zich nu gaan aftekenen. Dankzij de giften van asbestslachtoffers is belangrijke jurisprudentie ontstaan voor grote groepen asbestslachtoffers. Harry Jansman heeft mede dankzij deze steun grote stappen vooruit weten te zetten voor asbestslachtoffers die ziek zijn geworden door asbest in het milieu. Hij zal vandaag, uit eigen ervaring, vertellen hoe belangrijk daarbij de ervaren solidariteit is.

14.15 Mr. Bob Ruers volgt de ontwikkelingen van asbestslachtoffers die in de consumentensfeer aan asbest zijn blootgesteld op de voet. Hij zal ons informeren over de meest recente ontwikkelingen.

Pauze

15.15 Als Comité Asbestslachtoffers ligt onze eerste en belangrijkste prioriteit bij de stijd voor erkenning van alle asbestslachtoffers. Daarnaast mogen en kunnen we uiteraard onze ogen niet sluiten voor het risico dat asbest nog steeds vormt. Op veel plaatsen in de samenleving is nog steeds veel – heel veel – asbest aanwezig. Remi Poppe, lid van de Tweede Kamer voor de SP en sinds jaar en dag belangenbehartiger voor asbestslachtoffers, zal ons informeren over de “Haagse Visie” op het asbestprobleem.

15.45 Instituut Asbestslachtoffers, tijd voor verandering? Tinka de Bruin zal aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van het Comité Asbestslachtoffers de knelpunten binnen het Instituut onder de loep nemen en kijken naar mogelijke oplossingen.

16.30 Afsluiting

Bijpraatdag Comité Asbestslchtoffers;
Wanneer:zaterdag 4 oktober

Hoe laat:13.30 tot 16.45 uur

Waar:zalencentrum Hoog Brabant, Radboudkwartier 23, 3511 CC Utrecht.

Voor treinreizigers: 3 minuten lopen vanaf Utrecht CS. Vanaf de stationshal volgt u het bord "Centrum" en op het Radboutkwartier is het nog slechts 100 meter. U vindt de ingang van Hoog Brabant op het plein, achter de gele parasols.

Infosecretariaat Comité Asbestslachtoffers - 0229 265137