Regelgeving en asbest.

staat laks in risico rond asbest

In afwachting van de uitspraak van de rechtbank in een zaak van een asbestslachtoffer tegen de staat vandaag al een uitgebreid artikel in Trouw.
Het asbestslachtoffer, de heer Jasperse, verwijt de overheid dat er onvoldoende wetgeving, toezicht en handhaving is geweest op het gebruiken de verwerking van asbest.

Bijzonder detail in de berichtgeving van vandaag: naast dit artikel met de kop “Staat: Niet laks in risico van asbest” een artikel “Asscher repareert onder druk regels saneerders” waarin het ministerie van SZW toegeeft dat de regelgeving rond de verwijdering van asbest niet deugt.

bron: https://twitter.com/hansmarijnissen/status/524450308978925568