Gezocht

Het Comité Asbestslachtoffers is voor haar leden regelmatig op zoek naar mensen die weten waar, wanneer en onder welke omstandigheden met asbest werd gewerkt.

Bent u op zoek naar (ex-)collega's?
Op deze pagina kunt u een oproep plaatsen.

Heeft u met asbest gewerkt?
Vertel het ons, u kunt met uw herinneringen anderen helpen. De verhalen worden, na goedkeuring en alleen met uw toestemming, gepubliceerd.

Reacties

ook bij mijn vader is mesotheloom ondekt

Oproep: 

hij is 77jaar zijn leven hard gewerkt nu zijn wij bezig met schadevergoeding waar ik er best emotioneel mee heb. ik neem aan dat ik niet de enigste ben . ik wou dit ff kwijt groetjes een dochter die veel van dr vader houd

Voor alle mensen met mesothelioom.

Oproep: 

Voor alle mensen waarvan zijzelf of familie gediagnoseerd zijn met Mesothelioma! kijk a. u. b. op zijn minst naar de (nieuwste) wetenschappelijke onderzoeken die momenteel aan de gang zijn (ook in nederland) in verband met mesothelioma: http://www. marf. org/MARF is momenteel de enige organisatie die zich actief inzet (zonder steun van overheden totnogtoe! wat echt wel een schande is sinds zij zeker verantwoordelijk zijn voor de grote hoeveelheden asbest) in het vinden van een middel tegen mesothelioma! en dit door haar fondsen (verkregen via donaties) te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek betreffende Mesothelioma! waaronder gentherapie! het vinden van een vaccin! nieuwe chemotherapie! etc. . sinds alimta enkel erin lijkt te slagen de tijd van overleven met hoogstens enkele maanden te verlengen! is het zeker de moeite waard te overwegen om met nieuwe (hoopgevende) experimentele medicijnen/technieken tegen de ziekte deel te nemen! dikwijls is dit zelfs gratis (clinical trials). Natuurlijk is dit een persoonlijke overweging. Feit is dat nog al te vaak dokters zeggen dat er niets tegen de ziekte te doen is! dit is dus niet helemaal! de dokters zijn er gewoon zelf niet van op de hoogte! en doordat ze de patiënten over deze clinical trials niet informeren zal er ook niet snel een algemene oplossing komen. Hopelijk brengt dit een tikkeltje hoop teweeg bij sommigen. .

In November 2005 kreeg mijn vrouw Anna last van haar buik ...

Oproep: 

Deze dacht aan een ontregelde dikke darm en gaf er medicijnen voor. Deze hielpen niet en er werden andere medicijnen geprobeerd met hetzelfde resultaat. Op verzoek van Anna kreeg ze een verwijzng naar een internist begin December. Na diverse scans! foto's en diverse onderzoeken van specialisten zoals o. a. uroloog! kno arts! kregen we in Januari 2006 de diagnose te horen! buikvlieskanker (peritoneum mesothelioom). Alleen een paliatieve behandeling was mogelijk. Na het regelmatig verhogen van de dosis opiaten en verschrikkelijke buikpijn is Anna op 14 maart overleden.

Hanneke,

Oproep: 

Hanneke! Ik heb je bericht met afgrijnzen gelezen! je vraagt je toch af hoe kan het vandaag de dag nog gebeuren dat men op deze manier met mensen omgaat! zoals bij jullie? Wij hebben intussen de uitslagen binnen van alle onderzoeken ( bronchoscopie! petscan! mriscan! biopt etc) We hebben een gesprek gehad met de arts en helaas kon deze alleen het slechte nieuws brengen dat het longkanker was met menig uitzaaiingen en dat er in dit stadium weinig meer gedaan kan worden dan palliatieve behandeling. Enkele maanden terug was hij op controle geweest en was alles gebleven zoals vorig jaar niet verslechterd dus. En nu na enkele maanden al zo ver gevorderd dat er niet meer behandeld kan worden. We zitten met allerlei vragen! zoals was dit te voorkomen geweest als men eerder had ingegrepen! Waarschijnlijk niet! geen kwaadaardige cellen gevonden dan kan men waarschijnlijk ook geen gerichte chemo/ bestraling geven? Hoe gaat het verder! wel geen chemokuur als palliatieve behandeling! weegt het eventuele ziek zijn op tegen het misschien even verlengen van het leven? enzovoortsWij nemen nu alle tijd die we krijgen met hem met 2 handen aan en nemen het per dag.

Beste Rain

Oproep: 

Mijn moeder kreeg rond februari 2005 pijn achter haar schouderblad. Ze is naar de huisarts gegaan en na een paar keer naar huis sturen! zijn er uiteindelijk longfoto's gemaakt. Daar was alleen een heel klein plekje op te zien. Ze is uiteindelijk in juli bij de longspecialist terchtgekomen. Toen zijn de onderzoeken begonnen: allerlei soorten scans! bloedonderzoeken! longvocht onderzocht etc. Er werd niets gevonden. Alles was in orde. Ze zagen wel dat ze een verkleving van het longvlies met het borstvlies had (pleuritis) en dat die zich verder uitbreidde! maar de oorzaak konden ze niet vinden. Ondertussen werd de pijn erger en erger. Ze kon bijna niets meer en slikte continu zware pijnstillers maar die hielpen niet genoeg. Begin december hebben ze besloten om een kijkoperatie te doen. Ze hebben een stukje (ik denk longvlies) weggehaald en onderzocht. Dat was een zware operatie. Ze had er ook een klaplong aan overgehouden. Na een paar dagen kreeg ze in ieder geval het goed bericht dat het toch voor 98% zeker geen kanker kon zijn want er waren geen kankercellen aangetroffen. Wij waren allemaal opgelucht maar vroegen ons af wat het dan wel kon zijn. Dat wisten ze niet maar ze dachten gesloten tbc (mijn moeder had in het verleden positief gereageerd op een mantouxtest). Ze kreeg er zware medicijnen voor maar die zouden pas goed aanslaan na 3 weken. We dachten een medicijnenkuur en ze is er weer helemaal bovenop. Maar dat was heel erg afzien want de pijn werd ondraaglijk. Ze kreeg methadon tegen de pijn. Het bloedbeeld werd op den duur slecht/onrustig dus ze moest na 3 weken stoppen met de medicijnen tegen tbc. Men begon aan tbc te twijfelen en stonden voor een groot raadsel. Ze hebben nog maar eens wat biopsies gedaan en vocht onderzocht etc. Niets te vinden. Mijn moeder werd zieker en zieker. Ze is direct na kerst weer opgenomen in het ziekenhiuis. Toen ging het heel slecht. ze kreeg morfine en methadon tegen de pijn en nog wist men niet wat ze had. Op vrijdag 6 januari hebben we een gesprek 'afgedwongen' bij de vervangende longarts want haar eigen arts was met verlof. Toen kregen we een scan te zien van haar long. Haar rechterlong was helemaal verhard en ingekapseld. Die werkte totaal niet meer. Haar linkerlong was ook al aangetast. Er was duidelijk te zien dat ze daar niet lang meer mee kon leven. De longarts zei dat ze geen kankercellen hebben gevonden maar dat het ziektebeeld duidelijk wees naar een mesothelioom. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn we door het ziekenhuis uit bed gebeld omdat mijn moeder het zo benauwd had dat ze meer morfine moest krijgen en ze in coma kon raken. Op zondagochtend 8 januari 2006 is ze overleden. Doodsoorzaak onbekend. we hebben gevraagd om autopsie te doen. Dat hebben ze gedaan. Ze bleek dus toch een mesothelioom te hebben. Het zat overal tussen de ribben en de spieren en in de zenuwbanen. Het was kanker in een vergevorderd stadium. Voor de rest was haar hele lichaam gezond. Ze heeft altijd gezond geleefd en veel beweging gehad. Ik zou niet weten waar ze ooit asbest heeft binnengekregen want ze heeft nooit met asbest gewerkt. Dus het kan wel degelijk kanker zijn zonder dat ze kankercellen kunnen vinden. Ik vind het heel erg dat we mijn moeder de zorg (palliatieve zorg) niet hebben kunnen geven alleen omdat de artsen ons niet op tijd hebben gezegd hoe ze ervoor stond. Ze was op 4 januari 66 jaar geworden. Veel te jong. Laat je dus niet voor de gek houden. Het kan toch een mesothelioom zijn bij je vader. Zorg dat hij zo weinig mogelijk pijn hoeft te lijden en ik wens je veel sterkte toe.

Bij mijn moeder is asbestkanker vastgesteld.

Oproep: 

Nu ben ik op zoek naar mensen die ook in de confectie hebben gewerkt en waarbij deze ziekte ook is vastgesteld. Mijn moeder heeft van 1958 tot 1966 bij Smits (later Bendien Smits) gewerkt. En van 1966 tot 1971 bij Bieze Stork in Nijverdal.

Namens mevrouw Rijff en haar overleden echtgenoot doe ik ...

Oproep: 

Wie heeft er in de periode 1952-1972 Bij Staalbouw! dan wel het toen er naast gelegen Ajax de Boer gewerkt in Lelystad! en weet dat er mensen van Staalbouw door Ajax de Boer werden ingeleend?Werd er in die periode met asbest gewerkt bij een van deze twee bedrijven?Indien familieleden van Theo Vonk! destijds wonende te Amsterdam-Oost! en de heer Visser dit lezen! graag een reactie! daar ik begreep dat zij helaas ook aan de gevolgen van werken met asbest overleden zijn! net als de heer Rijff! en dat de familieleden misschien iets kunnen vertellen over het verleden zoals hiervoor aangegeven. Kan iemand mevrouw Rijff helpen?

Namens de heer Heinz Samolski ben ik op zoek

Oproep: 

naar mensen die iets weten van de firmaTijsterman BV te Amsterdam. De heer Samolski heeft hier gewerkt van 1967 tot 1973! en is thans overleden aan de ziekte mesothelioom. Indien er nog werknemers zijn! of mensen die dit bedrijf kennen en weten dat er bij graafwerkzaamheden of het opruimen van gesloopte bedrijven/panden nog asbest was waardoor werknemers daarmee in aanraking kwamen! dan verneem ik dat graag. Via alle andere wegen heb ik geen gegevens kunnen achterhalen. Bij voorbaat dank!

2 december jl. is mijn vader, de heer Piet Donker,

Oproep: 

2 december jl. is mijn vader! de heer Piet Donker! overleden ten gevolge van zijn ziekte (mesothelioom). Mijn vader is werkzaam geweest bij Boele's Scheepswerven en Machinefabriek te Ridderkerk (Bolnes). Daar is hij bij zijn dagelijkse werkzaamheden veelvuldig in aanraking geweest met asbest en daar is het ook geweest dat hij besmet is geraakt. Nu ben ik op zoek naar oud-collega's van mijn vader omdat de verzekeraar van Boele ontkent dat mijn vader met asbest gewerkt heeft. Ik heb dus oud-collega's nodig die kunnen en ook willen verklaren dat mijn vader inderdaad bij Boele veelvuldig in aanraking is geweest met asbest.

Mijn vader werd in november 2004 opgenomen in het ...

Oproep: 

Mijn vader werd in november 2004 opgenomen in het ziekenhuis met benauwdsheidsklachten! Na het maken van een scan en een bronchoscopie is er met behulp van een drain een kleine 3-4 liter vocht vanachter zijn longen weggehaald en zijn de longvliezen geplakt. Bij ontslag uit het ziekenhuis kregen we te horen dat de long arts asbestlongen had geconstateerd maar dat het genomen biopt door een medisch team was onderzocht en er geen kwaadaardige cellen waren gevonden dus werd geen uitsluitsel van asbestlong ( wel / niet ) gegeven Bij tussentijdse controles waren de gemaakte longfoto's niet verergert ook na 1 jaar nog niet. Mijn vader heeft op de Schelde gewerkt waar zeer veel gevallen van bekend zijn. In het afgelopen jaar hebben we hem zien vermageren en heeft hij het steeds benauwder gekregen en kan hij vrijwel niets meer! zeer scootmobielafhankelijk Vorige week 1 jaar en 4 maanden later begon hij ineens bloed op te hoesten en werd met spoed opgenomen. Weer een bronchoscopie en een petscan. de uitslag is ons nog onbekend helaas. zijn er meerdere mensen cq nabestaanden die niet rechtstreeks te horen hebben gekregen maar pas veel later dat het toch asbestlongen zijn? Want dit brengt een grote onzekerheid met zich mee en hoe vaak je ook vraagt is het nu wel of niet het enige wat ze antwoorden is ik heb asbestlongen gezien bij kijkoperatie en onderzoeken maar het biopt wees niets uit?Rain

Dag lieve mensen,

Oproep: 

Dag lieve mensen! Nu ik zo het gastenboek hier en daar heb doorgelezen! zie ik tochdat de ziekte door asbest op verschillende leeftijden naar buitenkomt! wat natuurlijk verband houdt met de periode waarin de persoonin kwestie er mee in aanraking is geweest. Nu valt het mij op datbij mijn Vader de diagnose "Pleura Mesothelioom" op hoge leeftijdnaar buiten kwam nl. bijna 90 jaar. Dit is opvallend vergelekenbij alle situaties die ik op deze site tegen kom. Maar ik wil ermeteen aan toevoegen dat het een "vreselijke ziekte"is! maar dedokter praatte gelijk over een ongeneeslijke ziekte en binnen eenjaar! zou hij overlijden. Vorig jaar 25 februari 2005 is de ziekteaan het licht gekomen en 9 maart 2006 is hij overleden. Het ziekte-proces schijnt wat langzamer te gaan op hogere leeftijd en hij heefthet jaar dus overleeft! maar benauwdheid voerde bij hem de boventoon. Ik hoop dat jullie (z`n kinderen) nooit met deze ziekte geconfronteerdworden! want benauwdheid is VERSCHRIKKELIJK. Ook onze moeder is aanlongkanker overleden en hij besefte nu dat dat een lijdensweg moestzijn geweest. Mijn Vader heeft de ziekte volledig ondergaan en ophet laats een beetje morfine gehad en dat was al voldoende om hemeindelijk lekker te laten slapen! want hij was volledig UITGEPUT. En hij kon op het laatst niet meer ademen. Gelukkig is hij tochvredig gestorven! met al z`n vijf kinderen om hem heen. GELUKKIGdat laatste stukje NIET MEER BENAUWD!!! EINDELIJK rust. Maar hij heeft een groot geloof: Hij zei vaak: Dit is een afspiegelingvan Jezus`s lijden. . . . . . . . . Elk mens moet hier doorheen. Ook wil ik het mooie lied! waar mijn Vader zich aanvast klampteniet onthouden : OMDAT GIJ OPSTOND! UIT HET GRAFKAN MIJ DE DOOD NIET BINDENGIJ NEEMT MIJ ANGST EN ZORGEN AFEN DOET MIJ VREUGDE VINDENWAAR GIJ HEER JEZUS CHRISTUS ZIJTDAAR ZAL IK ZIJN IN EEUWIGHEIDJA! IK GA HEEN IN VREDE !Ik wens een ieder van jullie heel veel sterkte als die de diagnose"asbestkanker" te verwerken krijgt! besef dat er iemand is die meergeleden heeft dan ons allemaal: JEZUS CHRISTUS en Hij is het die onsgered heeft van de dood. Blijf vol houden tot het einde en besefdat de dood niet het laatste woord heeft ! Ik mis mijn lieveVader ontzettend >>>>>>>>>>>.

Mijn vader Jo (Joop) Cornelisse werkte ruim 40 jaar

Oproep: 

bij de NDSM. In 1969 overleed hij aan mesothelioom. Ik ben op zoek naar oudcollega's die kunnen bevestigen dat hij in aanraking is geweest met asbest. Namen die ik me herinner: Jan Knuppe! Zwart(s)! Joop van Geilswijk! Van Veen. . . . . . .

Wij zijn nog in het beginstadium

Oproep: 

van diverse onderzoeken. Mijn vader heeft vroeger ook met asbest gewerkt en er wordt nu onderzocht of hij kanker heeft van de asbest. Er is 2 maal vocht bij de longen weggehaald en tot 2 maal toe is hier niks uitgekomen. Binnenkort gaan ze een kijkoperatie doen om het longvlies te kunnen bekijken. Misschien valt het allemaal nog mee maar ik ben wel heel bang dat het niet goed is. Als ik jullie verhalen zo lees zijn er wel angstvallig veel overeenkomsten.

Mijn vrouw, Corrie Hulst, heeft mesothelioom.

Oproep: 

Mijn vrouw! Corrie Hulst! heeft mesothelioom. De diagnose is woensdag 15 maart 2006 gesteld. Waarschijnlijk heeft ze met asbest te maken gehad rond 1974 op het bedrijf Amercoat te Geldermalsen. Ik ben op zoek naar oud collega's van haar zoals bv. Pieter Alewijnse.

Beste mensen,

Oproep: 

Beste mensen! ik verneem op deze site diverse verhalen van asbestslachtoffers. veel hebben nu alimta gekregen. Ik lees verhalen waarvan bij veel mensen de alimta aanslaat maar dat toch ook de tumor weer terugkomt na een bepaalde periode. Mijn vader krijgt nu v week alimta met cisplatin. Hij moet dit nu krijgen omdat de tumor snel groeit na 1. 5 jaar. Mijn vraag aan u allen is die ook alimta en cisplatin hebben gehad:zijn er ook goede reacties bij. Dus mensen bij wie de tumoer na de kuur wegblijft. Ik hoor het graag van jullie! VEEL STERKTE!!

hallo bij mijn man is vorige jaar maart

Oproep: 

borstvlieskanker ondekthij was benauwd zijn toen naar de dr geweest en longfotos gemaakt . daar zat heel veel vocht de dr dacht een longonsteking . maar ik heb de dr gezegt dat kan niet zoek het maar verder uit . toen wij de volgende dag al naar de longarts hij heeft vocht afgenomen en ondekt dat er kankercellen inzaten veder alle onderzoeken gehad en toen met het bericht astbestkanker als dat hoort geloof je niet . een kerngezonde man een sportman in hart en nieren nooit gerookt altijd gezond eten je wereld stort in veel verdriet . mijn man is begonnen met alimtakuur is gelukkig aangeslagen de gezwel is minder geworden . mmaar nu een jaar later begint het wwer te groeien de r. borst begint ook dikke te worden en mijn man begint steeds benauwder te worden het vocht word wel steeds weggehaald maar het helpt niet zo veel komt gauw weer terug wie heeft hier ervaring mee het is vreselijk om zo machteloos toe te zien met zo verdriet ook voor de kinderen . wij weten niet hoe mijn man er aan is gekomen aan deze vreselijke zieke nooit met astbest gewerkt

Hallo, Mijn Vader werd in begin september 2005 kortademig.

Oproep: 

Hallo! Mijn Vader werd in begin september 2005 kortademig. Hij ging naar de huisarts! die constateerde dat 1 long niet werkte. Toen naar de longarts! foto's gemaakt ! vocht achter de longen was de conclusie. Ze hebben toen een drain geplaatst tussen zijn ribben! in totaal 5 liter vocht afgenomen. 3 weken onderzoek volgden(diverse bloed onderzoeken! ct scan! thorax kijkoperatie in een ander ziekenhuis. 3 longartsen hebben zich er mee beziggehouden! totdat ze tot de conclusie kwamen dat het voor 90% borstvlies kanker was. Ze hebben de vliezen aan elkaar geplakt en hem weer naar huis gestuurd. Hij kreeg wat medicijnen mee! en kon nog 3 tot 6 maanden leven! werd er verteld. In november is hij nog weer op bezoek geweest! er werd hem verder niets meegedeeld. December werd hij kortademig! ernstig vermoeid! en broodmager totaal geen eetlust meer. In januari kwam hij thuis voor het raam op bed te liggen! is er niet weer af geweest. Op 6 februari om 5. 45 in de ochtend overleed hij door combinatie van uitdroging (wou niets meer drinken) en ademnood. Hij heeft in de 4 maanden na de diagnose ook veel pijn gehad in zijn nek . Hij was altijd erg vitaal! gezond leven! veel bewegen niet roken en drinken. In de jaren 50 heeft hij op diverse scheepswerfen gewerkt. Daarna een paar jaar op een kartonage fabriek en toen 19 jaar bij de draka. Wat mij verbaast is dat er bijna 45 jaar zijn verstreken voordat deze ziekte hem fataal werd. Gelukkig is hij 82 geworden! maar toch is het verchrikkelijk triest als je op je oude dag dit vreselijke nieuws te horen krijgt. Mijn vader kon dit niet aan! en heeft zich eigenlijk opgesloten in zijn eigen verdriet. Anderhalf jaar terug heeft hij zijn vrouw verloren! en deze ziekte kon hij er niet meer bij hebben. Ik weet dat er op de scheepswerfen veel met asbest werd gewerkt. Iedereen is wel eens met asbest in contact geweest! vroeger werd daar niet opgelet. Mijn enige troost is dat hij nog een respectabele leeftijd heeft bereikt. Groeten Fam A. Dupon

Hallo Martin.

Oproep: 

Bij mijn man is in April 2005 Mesothelioom ontdekt! hij heeft het opgelopen bij de brandweer. hij heeft 2 chemokuren Alimta gehad en is daar heel erg ziek van geweest. Achteraf is het wel de moeite waard geweest ! want de pijn was aanzienlijk verminderd. Nu! bijna een jaar laterkan hij de pijn nog steeds onderdrukken met Paracetamol! kan nog kleine wandelingen maken en waardeert iedere dag die hij nog < pijnvrij > krijgt. Ik moet eerlijk zeggen dat het wel een kanjer is hoor! sterkte en vraag gerust! Anneke

Ik wil jullie vertellen dat mijn man Harrie

Oproep: 

op 17 februari is overleden. Hij is rustig ingeslapen en heeft geen pijn geleden. Ik wil ook namens Harrie iedereen bedanken die met ons meegeleeft heeft. We hebben dat altijd heel erg opprijs gesteld.

ik heb jaren asbest afgedraait gas en water hoofd leidingen

Oproep: 

dat heb ik 7jaar gedaan zondermasker. het bedrijf heeft nooit wat gezecht over maskers. tot nu toe krijgen wij om de 4jaar een cursus van af 1992. er is nu wel beschermings kleding en maskers maar wij komen nog asbest tegen. heel middelburg zit vol met die leidingen dus voor een nieuwe aansluiting kom je het tegen dan moet je een gad boren in de buis er liggen ook wel pvs leidingen tussen van breuken in de asbest buis maar het asbestboorsel zit daar ook in . ik ben nu 58 jaar ik hoop dat ik heel de vut in kan gaan/en langer natuurlijk. . . . . . . . . .

Hallo; Bij mijn vader is in januari 2006 ook mesothlioom ...

Oproep: 

Nu is het vervelende dat hij niet aanwijsbaar met asbest in aanraking is geweest en dat is heel frustrerend. Nu denk hij zelf dat hij tijdens zijn werkzaamheden als schilder bij een Rotterdams schilders bedrijf dit opgelopen heeft. In deze periode was hij werkzaam op een electricteits centrale. Het schilders bedrijf heette Cor Steenbrugge(n). Ik ben namens mijn vader op zoek naar collega's die in de periode 60-65'ook voor dit bedrijf gewerkt hebben. Bij informatie is gebleken dat dit berdrijf niet meer bestaat. Wie kan ons helpen ????

Hallo, Mijn schoonmoeder is op 8 januari 2006 plotseling

Oproep: 

Hallo! Mijn schoonmoeder is op 8 januari 2006 plotselingoverleden! waarschijnlijk aan een mesothelioom. Haar lijden de laatste maanden was afschuwelijk. Ze had vreselijke pijn in het schouderblad en rug en werd steeds kortademiger. Bij haar werd in December 2005 na een kijkoperatie in de borstholte verteld dat ze vooor 98 procent geen kanker zou hebben. Wij blij met zijn allen! helaas blij met een dode mus. Na haar overlijden is er autopsie gepleegd! doodsoorzaak was onbekend! Uit de autopsie bleek dat ze kanker in de hele borstholte had!2 dagen voor haar overlijden heeft 1 van de longartsen ons verteld dat mijn schoonmoeder op grond van het klinisch beeld en de symptonen die ze vertoonde hoogstwaarschijnlijk een mesothelioom zou hebben. De schok was bij de hele familie enorm!Mijn schoonmoeder is 2 dagen na het bericht overleden. Voor haar een rust; zoveel pijn heeft ze gehad. Wij kunnen het nog niet geloven!Binnenkort hebben wij een afrondend gesprek met haar behandeld arts! er zijn nog vele vragen voor ons open. De belangrijkste: hoe kan dit niet gezien zijn op scans! foto;s! in het bloed en via een operatie????Was het wel ontdekt: mam zou niet te genezen zijn geweest! maar nu is ze behandeld met medicatie tegen gesloten tbc (waar ze zieker en zieker van werd) ! als we het wel hadden geweten hadden we een betere pallatieve zorg voor haar kunnnen regelen. Ik hoop dat er mensen zijn die mij kunnen vertellen of het vaker voorkomt dat deze mesothelioom niet ontdekt wordt door de artsen?En welke onderzoeken hebben lotgenoten van mijn schoonmoeder ondergaan?Ik wens iedereen die te maken krijgt met deze vreselijke vorm van kanker alle sterkte toe!!! Ik merk nu ook dat de wereld heel snel doorgaat. Je verdriet moet maar snel een plekje krijgen. Helaas werkt dit gevoelsmatig niet zo! Groetjes! Sandra Lommers

Sinds 23 januari hebben we het bericht gekregen

Oproep: 

dat mijn schoonbroer longvlieskanker heeft. Op dat moment was hij al vier maanden in behandeling en werd al die tijd gezegd dat zij longproblemen(een verdikking van het longvlies en vocht op één long) het gevolg waren van een verkoudheid of een andere longaandoening of een kwetsure. Tot op heden heeft men echter nog altijd die scannerdiagnose niet kunnen bevestigen met de resultaten van een biopsie. Het is verschrikkelijk zo leven tussen hoop en wanhoop. Heeft nog iemand deze ervaring?Reeds tweemaal is er een punctie gedaan en telkens worden er in die punctie geen kwaadaardige cellen gevonden terwijl hij alle andere symptomen wel heeft:veel pijn! vermageren en een scan waarop duidelijk te zien is dat er verdikkingen in he lonvglies zijn.

beste mensen,

Oproep: 

beste mensen! graag zou ik meer willen horen over de bijwerkingen van een chemokuur met Alimta van mensen die dat zelf ervaren of gezien hebben! alvast bedankt! Martin Scholten

Ja. Ik heb met asbest gewerkt

Oproep: 

Ja. Ik heb met asbest gewerkten ben daardoor ziek geworden. Kan iedereen die hetzelfde heeft me een e-mail sturen en me steunen?Heel erg bedankt! Dave! dave_somaroe_13[at]hotmail[dot] com

Leef enorm met jullie mee.

Oproep: 

Mijn vader 68 (nooit ziek) overleden aan mesothelioom gehoord in januari! overleden november 2005. NIET TE GELOVEN!Gelukkig heeft hij niet geleden (Euthanisie! morfinepleisters vreselijk nl. !). We missen hem vreselijk iedere dag! mijn moeder! zus! broers en 6 kleinkinderen!Denk dat er op dit moment echt nog niks tegen is! zijn nl. overal geweest (tot in kliniek in Parijs! etc. )

Hallo Allemaal, We zijn nu 3 maanden (8-10-05)

Oproep: 

Hallo Allemaal! We zijn nu 3 maanden (8-10-05)verder als het laatste bericht over Harrie. We hebben weer een verschrikkelijke periode achter de rug. Bij een nacontrole in Enschede bleek dat de tumor kleiner was geworden en is hij weer begonnen met de slaaptabletten. Half november begon Harrie pijn in de zij te krijgen en die werd steeds heviger en hield maar aan. Dag en nacht zat hij in een hoekje van de bank en kon nergens anders zitten of liggen. Het was net of er een zenuw klem zat tussen de ribben. Na verschillende bezoekjes aan de doktoren en huisarts en veel pijnstillers is besloten de zenuw dood te branden en dat hielp de pijn was weg. Op ons verzoek is er een CT scan gemaakt en toen bleek dat de tumor explosief gegroeid was en de lever opzij drukte. Harrie is 12-12 opgenomen in het ziekenhuis omdat hij het benauwd had. Dat heeft enkele weken geduurd en intussen zijn ze begonnen met de chemokuur vinorelbine. Waarschijnlijk had hij een virus die na 2 weken weg was en slaat de vinorelbine (hoe is het mogelijk) aan. Ze kunnen in het ziekenhuis verder niets meer doen en is Harrie naar huis gekomen we krijgen thuiszorg en huishoudelijke hulpen zien we wel weer hoe het verder gaat. Heel langszaam gaat Harrie weer wat meer bewegen en we hopen dat hij nog een tijdje bij ons mag blijven. Wij wensen iedereen die in het zelfde schuitje zit heel veel sterkte.

Hallo, bij mijn moeder is 2 juni 2005,

Oproep: 

Hallo! bij mijn moeder is 2 juni 2005! een maligne mesothelioom geconstateerdin haar borstvlies en longvlies. Onze werelden (van haar! haar vriend! mijn broer en die van mij) stortten totaal in. Ze heeft vier chemokuren gehad! met Alimta en nog iets. Het heeft niets uitgehaald! ik moet erbij vermelden dat het bij mijn moeder al 10 bij 13 cm was toen het ontdekt werd. De doktoren kunnen nu niets meer voor haar doen en ze gaat sterk achteruit. Dit gaat gepaard met hevige pijnen en vele medicijnen. Ik ben bang dat het nu heel snel zal gaan. Ik kan er moeilijk met mijn familie over praten! iedereen is verdrietig en ik ben de enige 'prater'. Ik heb zo'n behoefte eens met iemand te praten die weet wat ik doormaak. Mijn vrienden zijn lief maar hebben geen idee wat ik doormaak! kunnen er ook niet veel mee. Sterkte voor iedereen die met deze akelige ziekte te maken heeft. Ik hoop op reacties. Judith.

Hallo allemaal, Mijn moeder, 44 jaar oud,

Oproep: 

Hallo allemaal! Mijn moeder! 44 jaar oud! is 2! 5 dag geleden overleden aan mesothelioom. Ze heeft nog nooit met asbest gewerkt en het is de vraag waar zij ooit in aanraking is geweest met asbest. Ze is 2! 5 jaar lang ziek geweest en na lang vechten bleek het toch onmogelijk te zijn deze ziekte de baas te zijn! zoals ze altijd alles de baas was. Nooit heeft ze de moed opgegeven! zelfs niet toen geen enkel medicijn meer echt een optie was. Mijn moeder was een vechter en ik hoop dat ik op een dag precies op haar mag lijken. Vreselijk spul! dat asbest!Karen

ETERNIT SCHOORSTEENPLATEN

Oproep: 

In de jaren `64 tot `75 ben ik werkzaam geweestin een "Doe Het Zelf" winkel. Destijds werden er veel "sier"schoorsteenplaten verkocht welke gefabriceerd werden van het materiaal "Eternit". De platen 105 x 120 cm werden bijna altijd door ons op maat gezaagd. Voor dat zagen werd de getande houtzaag in de zaagtafel vervangen door een doorslijpschijf. Door het slijpstof werd het zicht in de winkel minder dan twee meter. Het stof daalde vervolgens gewoon op de grond en overige materialen. Van stofafzuiging had men in die tijd nog nooit gehoord. Bijna iedere dag werd er wel een plaat gezaagd. In een kleine (2 x 2 meter) ruimte waar koffie en de lunch gebruikt werd! stond de voorraad! 10 tot 20 platen! opgesteld en werd als tafel gebruikt. Zelf heb ik (nog) geen symptomen die wijzen op asbest longen maar ik vraag mij af of er nog geen slachtoffers zijn gevallen die net zoals ik in de DHZ-branche hebben gewerkt.

mijn vader is op 8 maart 2004 overleden aan longkanker

Oproep: 

ik wist niks over de eterniet enzo af! maar mijn vader zei op zijn sterfbed dat ik achter de eterniet aan moest! ik heb er verder niks mee gedaan ! maar nu het zo allemaal aan het daglicht komt en de kranten er mee vol staat! wil ik er nu toch meer van weten! ik weet alleen niet waar ik moet beginnen! ik weet dat mijn vader daar gewerkt heeft maar verder niks! hoe kom ik aan die gegevens en ook van het ziekenhuis! mijn vader was roelof otten woonde in goor mischien kende iemand hem laat me iets weten aubNote van de webmaster: Beste Natasja! het email adres dat je bij dit bericht hebt achtergelaten is niet correct. Wil je het juiste adres sturen naar info[at]comiteasbestslachtoffers[dot] nlJe kunt ook telefonisch contact met ons opnemen tel. 0229 26 51 37.

hallo allemaal was vergeten bij mijn berichtje te vermelden

Oproep: 

dat mijn moeder nog geen asbest ziekte heeft ontwikkeld! maar. een zeer ernstige lekkende hartklep heeft! wel hadden ze asbest aan de rand van de longen gevonden soort verhardingen maar volgens de artsen is dit nog geen asbest ziekte wel blijf ze onder controle van een longarts! haar staat nog wel een hart operatie te wachten van wege de klep die kapot is ondanks de slechte longen word ze toch geopereerd hoop hier mee jullie goed geinformeerd te hebben nu . . . groetjes carla

Hallo allemaal,

Oproep: 

Hallo allemaal! Ook mijn vader heeft mesothelioom. Hij heeft op dit moment 2x3 behandelingen gehad met Alimta en Cystostatica. As. Woensdag moet hij voor de uitslag van zijn laatste scan naar het ziekenhuis. Mijn vraag is: zijn er meerdere mensen die dit meegemaakt hebben! want wat komt er hierna? Kan er nog een volgende chemokuur met Alimta komen of een Vinorelbine chemokuur (wat is dit?). Gaarne zou ik in contact willen komen met mensen die hier ervaring mee hebben. Het gaat overigens naar omstandigheden vrij goed met mijn vader. De alimta heeft goed aangeslagen. Het was niet makkelijk! maar het heeft zeker geholpen. De tumor is sterk verkleind!Voor alle mensen die in hetzelfde schuitje zitten! veel sterkte en kracht toegewenst!Monique van Eck

hallo, Ik zoek contact met oud weknemers van Enternit,

Oproep: 

hallo! Ik zoek contact met oud weknemers van Enternit! collega's van dhr. Freek Gort! hij is 01 04 1997 overleden aan mesotelioom. Mijn vader moest zoals hij zelf zei ijzeren staven op een vrachtwagen laden. Misschien dat u hier iets in herkent! wilt u dan contact met mij op willen nemen via email

Lieve mensen,

Oproep: 

Lieve mensen! Bij een vriend van mij is vorige week de ziekte mesothelioom vastgesteld. Hij krijgt aankomende vrijdag nog een PET-scan en daarna een longvliespunctie om te bekijken hoever het zich al ontwikkeld heeft. Ik heb nu twee vragen: in welke fase geven ze het middel Alimta nog en welke verzekeringen vergoeden dit middel? We hebben namelijk naar zijn zorgverzekeraar AGIS gebeld! maar deze wisten ons te vertellen dat zij het niet vergoeden (ondanks andere berichtgeving op deze site). Voor alle mensen die hiermee te maken hebben! heel veel sterkte in deze verschrikkelijk moeilijke tijd. Anita

Lieve mensen (2)

Oproep: 

Wat ik net niet vermeld heb is dat mijn vriend gewerkt heeft bij de Marine! het NORA radio-ontvangstation te noordwijkerhout! hierna bij het CPI (oude Centraal Militair Hospitaal)! aan de Hogeweg te Amersfoort (dit was bij de Landmacht) en hij heeft in die tijd ook bij de vrijwillige brandweer te Hoogland gezeten. Weet iemand misschien iets van mogelijke asbestslachtoffers in deze beroepen?Alvast hartelijk dankAnita

Beste mensen, er is echt weer eens onrecht gedaan.

Oproep: 

Beste mensen! er is echt weer eens onrecht gedaan. Mijn man heeft dus in de jaren 70 in de Cannerberg gewerkt en is op 1 juli 2002 aan asbestlongkanker gestorven . Na veel strijd met justitie hadden wij op 26 oktober de rechtzaak in Den Haag. Maar wij hebben verloren . De Staatssecretaris houd vol dat pas bij 25 vezeljaren asbest schadelijk kan zijn . U mag gerust weten dat ik alleen nog maar loop te janken van onmacht en van verdriet. Goede avond nog . Wies van Kuppeveld

hallo allemaal mijn vader overleed

Oproep: 

28 jaar geleden aan kankerhij had stof longen en later asbestose hij was al 5 jaar af gekeurd wij wisten toen nog niet wat het gevaar was mijn vader was isoleerder ! maar om tot dit verhaal te komen ! mijn moeder moest 2 weken geleden plotseling op genomen worden kijk we waren wel gewend dat ze zich niet altijd lekker voelde nu na 2 weken onderzoekingen kregen we te horen dat ze een zeer ernstige lekkende hartklep ze had ook veel vocht achter de longen ! wat gebeurde er nou na alle onderzoekingen ! zei de longarts mevr heeft u soms met asbest gewerkt want ze vonden het een mystery dat ze asbest in de longen had ! en me moeder deed haar verhaal als me vader thuis kwam moest ze hem helpen om hem weer schoon te krijgen ! en wij waren er ook altijd bij mijn zus en ik lopen wij nu ook gevaar ??

eind maart dit jaar had mijn vriend pim een akelige hoest.

Oproep: 

Na een longfoto! waarop bleek dat de ene long gesluierd was! werd een longontsteking wermoed en kreeg hij penicilline voorgeschreven. Hier werd hij misselijk van en na 12 dagen weigerde hij het verder te nemen. Een nieuwe longfoto liet bepaald geen vooruitgang zien en na opname in het ziekenhuis en onderzoeken bleek hij uiteindelijk maligne mesothelioom te hebben. Een alimtakuur werd niet vergoed! maar pim had daar ook helemaal geen zin in. Ik heb hem veel vitamines en visolie gegeven en capsules uit het oerwoud van zuid-amerika. Het voorjaar en de zomer heeft hij zonder al te erge klachten doorgebracht! we konden er nog wel op uit! korte wandelingen enzo. De 2e helft van september werd het minder! ook zijn buikvlies was aangetast en er werd in oktober vocht weggehaald. De laatste 5 weken at hij niet veel meer en wat hij at kwam er meestal weer uit en hij vermagerde sterk. De laatste weken waren voor hem een verschrikking alleen maar overgeven en op bed liggen. Hij heeft nooit in de asbest gewerkt maar als kunstenaar 30 jaar geleden op de Akademie gewerkt aan emailleerovens en ook als zelfstandig kunstenaar met korian! een kunststof. Wat een vreselijke ziekte!

Gezocht getuigen asbest-werkzaamheden

Oproep: 

Ik zoek oud collega's van mijn schoonvader die samen met hem hebben gewerkt voor Ballast Nedam op Biak! 1960-1962Hieronder enkele persoonlijke gegevens van mijn schoonvader:- naam: Gerrit de Boer- geboren 20-01-1937 te Opperdoes (NH)- woonplaats voor verblijf op Biak: Opperdoes (NH)- kerk: gereformeerd- periode op Biak: 29-12-1960 t/m 21-12-1962- onder leiding van 'Ome Willem' (?)- overleden op 30-12-2003 aan asbestkankerBouwwerken waar mijn schoonvader aan gewerkt heeft op Biak:- elektriciteitscentrale en aanverwante gebouwen- olie opslagtanks- twee gebouwen in het oerwoud bedekt met asbestgolfplaten- ziekenhuis- verkeerstoren- platformgebouwIk hoop op reacties van oud collega's. Mail aub naar jkp. de. boer[at]quicknet[dot] nl

Ik werk bij het GVB Amsterdam sinds 1981.

Oproep: 

Toen ik in de Tollensstraat kwam te werken deden mijn afdeling groot revisie werk. Dit betekend dat de tram wagens helemaal werden gedemonteerd. Dakweerstanden en ribbenkachels o. a. werden verwijderd. (alles zonder beschermende middelen) Ongeveer in 1990 moesten we beschermende veiligheidsmiddelen gebruiken en werd er tijdens de werkzaamheden een onderdruk tent gebouwd met douch gelegenheid e. d. ook kregen een aantal medewerkers een asbest opleiding. We hebben wel het GVB aansprakelijk gesteld en heb hier ook een brief van het verzekerings bedrijf Amsterdam. Anno 2005 is bij een directe collega astbest besmetting ontdekt en twee anderen hebben zich laten onderzoeken en ook bij hen is iets geconstateerd. Het enige wat het GVB nu doet zijn informatie dagen organiseren. Verdre moeten wij zelf maar naar de huisarts gaan als we dat zouden willen. Ik vindt het een vreemde zaak ook als bij de informatie duidelijk naar voren komt dat het GVB fouten zou gemaakt hebben. Wie weet wat ik nu zou moeten doen en wat dan de verdere juridische stappen kunnen zijn. Graag zou ik reakties krijgen. note van de webmaster: het Comité Asbestslachtoffers informeert regelamtig op bijeenkomsten (oud)werkenemers van bedrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Comité; telefoon 0229 265137 of info[at]comiteasbestslachtoffers[dot] nl

GVB

Gewerkt bij (bedrijfsnaam): 

GVB

Oproep: 

Beste William,

Mijn vader heeft ook asbest longen gehad en is hier aan overleden, ik zou graag contact met jou hebben. (kroesioAPENSTAARTJEgmail.com

Ik heb de gegevens van mijn vader, Karel Neher,

Oproep: 

Ik heb de gegevens van mijn vader! Karel Neher! bekend gemaakt bij het comite Asbestslachtoffersomdat dit de gelegenheid geeft voor erkenning van het lijden van mijn vader. Mijn vader was een zeer vitale zestiger toen de ziekte Pleuraal Mesothelioom zich bij hem openbaarde. Hij was bij zijn caravan in Italie waar hij vijf maanden per jaar bivakkeerde als VUT-er. Hij genoot hier enorm van en was altijd actief aan het zeilen of windsurfen. Tijdens de vakantie voelde hij zich langzaam minder worden! minder energie! sneller moe! brandende pijn in de rechter long. Begin september kwam hij thuis! waar mijn jongste broer ook woonde. Een week na thuiskomst kon hij de trap niet meer opkomen en hij zat halverwege te hijgen toen mijn broer hem daar aantrof. Hij stuurde hem onmiddelijk naar de huisarts die al snel vaststelde dat een long volledig gevuld was met vloeistof en de andere voor een deel. Natuurlijk werd mijn vader meteen voor onderzoek doorgestuurd naar Ziekenhuis Gooi Noord! waar na een onderzoek en een borstpunctie al snel bleek dat er sprake was van een vorm van asbest kanker! zgn. pleuraal mesothelioom. Hierbij verhardt het borstvlies zich door ontelbare gezwellen die zich explosief uitbreiden. De patient stikt uiteindelijk omdat hij niet meer kan ademen. Na een ziekenhuis opname van vier weken kreeg hij toestemming om naar huis te gaan en de zaken te regelen! zoals ze dat noemen. Ik! mijn moeder! mijn broers en mijn oom en oude opa zijn in een roes door de 10 weken gegaan die mijn vader na de diagnose nog geleefd heeft. Een en ander is 18 november a. s. elf jaar geleden maar ik denk er nog elke dag aan en mis mijn vader enorm. Door aantasting van een bloedvat onstond er een interne bloeding die mijn vader fataal werd. Hij heeft de verstikkingsfase hierdoor niet hoeven ondergaan! maar het overlijden is door de bloeding wel zeer traumatisch verlopen voor mijn vader in het bijzonder maar zeker ook voor de mensen die aanwezig waren. Het is niet zo dat we op een schadevergoeding uit zijn! maar we willen wel dat ook Shell! andere rederijen en scheepswerven eindelijk eens in het openbaar toegeven dat ze wel degelijk verantwoordelijkheid dragen voor het toepassen van asbest terwijl het ook toen al bekend was dat het zeer gevaarlijk materiaal is.

Ook wij willen eens op deze site reageren.

Oproep: 

Mijn man is geopereerd aan astbest kanker mesothelioom) en is nu zijn rechterlong daardoor kwijt. Dit is augustus 2005 gebeurd en wij zijn net terug van 6 weken bestraling in het Anthoni v Leeuwenhoek in Amsterdam. Het was een heel grote operatie maar de bestralingen zijn nog veel erger! hij is ontzettend moe en zal een half jaar tot een jaar nodig hebben om te revalideren. Maar met dit alles hopen wij dat het hierna weg blijft. Mocht u hierover willen reageren dan mag dat. h. aalpoel[at]planet[dot] nl

ik heb asbestkanker.

Oproep: 

nu is er een medicijn op de maarkt ALIMTAdat niet vergoed wordt door de verzekering. kan iemand daar meer over vertellen?b. v. d. despinois

Hier in huis is 9 jaar geleden asbest weggehaald

Oproep: 

een jaar daarna werd longemphyzeem geconstateerd Ik geef het de schuld van asbest verwijderen heb destijds 2 keer naar de GGD gebeldstikte hier zowat toen kerels liepen in pakken en ik kon gewoon door m'n huis idioot tochvorig jaar asbest verwijderd uit de tuinen en alles lag bij mij achtertoen zeiden die mannen wel het een en ander over de beveiliging !!mogen netaan zelf anderhalf uur in pakken dat spul verwijderengewone mensen worden NIET ingelicht die ook die stoffen inademenondertussen longkanker !!!!

Pagina's

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.