Disclaimer

De bestuursleden van de vereniging Comité Asbestslachtoffers zijn vrijwilligers. Wij helpen asbestslachtoffers om op te komen voor hun belangen. Ook proberen wij om de problemen waarmee asbestslachtoffers worden geconfronteerd op de politieke agenda te krijgen door middel van acties en parlementaire initiatieven. Wij voeren geen juridische procedures namens u en u kunt ons niet machtigen om namens u op te treden. De bestuursleden adviseren u naar eer en geweten, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor uw belangen.